Vi går mot ett mer hållbart och relevant sortiment

7 Jun 2023
Affärsområde Duni har tagit flera viktiga steg mot en mer hållbar produktportfölj under året. Samtidigt är det viktigt att vi fortsätter inspirera kunderna med design och färger och att vi levererar i enlighet med vårt varumärkeslöfte Sustainable Goodfoodmood®.

Cirkulär i stor skala är ett av Duni Groups tre viktiga hållbarhetsmål. Det är en jätteutmaning för affärsområde Duni där engångsprodukter som servetter och dukar är storsäljarna. Som ett första steg fokuserar affärsområdet på att se hur produkterna kan bli mer hållbara i början och i slutet av livscykeln. Målet är att minska användningen av jungfruliga råmaterial.

”En mycket viktig aktivitet för oss är att titta på hur vi kan använda återvunna fibrer i våra produkter och förpackningar. Det skulle drastiskt minska vår ganska stora miljöpåverkan i produktionen”, förklarar Hanna Banica, Marketing Director, affärsområdet Duni. ”Vi undersöker även hur vi kan designa in våra produkter i ett helhetsflöde, exempelvis hemkompostering”.

Viktiga genombrott
Redan under 2021 hade affärsområdet två stora genombrott. Två medarbetare vid fabriken i tyska Bramsche lyckades producera ett fossilfritt bindemedel baserat på potatisstärkelse, vilket resulterade i materialet BioDunicel® och miljöanpassade bordstabletter.

Dessutom lanserades en serie av mer hållbara premiumservetter, BioDunisoft® med ett banbrytande, fossilfritt bindemedel av bland annat citronskal och majs. Båda serierna är fossilfria, men även komposterbara. Produkterna levereras i nya fiberbaserade förpackningar där all plast ersatts med papper eller kartong.

Hållbar relansering av storsäljare
Det ger en bra grund för affärsområdet och konverteringen av sortimentet fortsätter med kraft. Bland annat arbetade man för att förbereda lanseringen av BioDunisoft® Unicolours i januari 2023.

”Det är full fart framåt för BioDunisoft® och efter årsskiftet lanserar vi våra Unicolours enfärgade servetter i 24 olika färger. Det är en stor del av vår portfölj som relanseras och går över till biobaserade material. Det är ett jättestort steg”, säger Hanna.

Sonderar marknaden för hållbara
De biobaserade BioDunicel®-dukarna får en försiktigare lansering. Vi har gjort marknadsstudier eftersom det blir en märkbar skillnad i kvalitet när man byter från det latexbaserade till det biobaserade bindemedlet i dukarna.

”Vi har hört från kunder att de upplever en skillnad. Därför har vi valt en lugnare marknadsintroducering. Vi kommer göra en pilotlansering under 2023 där vi lanserar ett antal BioDunicel®-artiklar för att se hur de mottas på marknaden. Baserat på den lanseringen tar vi beslut om en full konvertering eller om det behövs mer produktutveckling”, berättar Hanna.’

Sustainable Goodfoodmood® i erbjudandet
I den nya strategin är hållbarhet den självklara röda tråden i koncernens verksamhet. Samtidigt, menar Hanna, får vi inte tappa bort att varumärket Duni också ska vara synonymt med lösningar där människor möts och njuter av trevliga stunder tillsammans kring mat och dryck.

”Självklart ska vi göra det på ett hållbart sätt och det kommer krävas av oss för att finnas kvar och vara relevanta på marknaden. Men Duni ska också inspirera, vi ska stå för Goodfoodmood®. Det handlar om färgerna, om designen och om stämningen som vi skapar med våra produkter”.

***

Livscykelanalyser talar sitt tydliga språk
BioDunisoft® genererar 19,1 procent lägre CO2-utsläpp än vanliga Dunisoft®. Det innebär att en fullständig övergång til BioDunisoft® skulle medföra en minskning med 3 137 ton CO2e, vilket motsvarar 18,29 miljoner km körning med en vanlig personbil.

BioDunicel® genererar, å sin sida, 28 procent lägre CO2- utsläpp än det konventionella Dunicel®-materialet. En 100-procentig övergång till BioDunicel® skulle innebära en minskning med 3 084 ton CO2e. Det motsvarar 17,98 miljoner km med en vanlig personbil. Den granskade LCA-rapporten är tillgänglig på Duni Groups hemsida.

Kontakta oss

Katja Margell
Investor Relations and Communications Director