Hållbarhetsstrategi

Ledstjärnan

På Duni Group är vi övertygade om att det är omöjligt att bygga starka, motståndskraftiga och hållbara samhällen och företag utan ett väl förankrat hållbarhetsarbete.

Grunden för en framgångsrik hållbarhetsstrategi handlar om långsiktig styrka, relevans hos viktiga intressenter och att vara en katalysator för positiv förändring. Därför är det grundläggande att vår hållbarhetsstrategi är fast förankrad i hur vi utvecklar, producerar och säljer våra produkter och tjänster. Vi väljer att vara proaktiva inom detta område och våra tre hållbarhetsinitiativ hjälper oss att fokusera på rätt saker.

Cirkulär i stor skala

Nettonoll klimatutsläpp

Leva som vi lär