Kultur och värderingar

För att nå våra ambitiösa hållbarhets- och cirkularitetsmål måste vi samarbeta över gränserna. Både internt och med externa partner. Vår framgång är beroende av en företagskultur där vi lever i enlighet med vårt syfte och vår vision. Och där vi tar till oss våra värderingar i det dagliga arbetet och agerar på ett sätt som skapar en arbetsplats och företagsmiljö som gör oss stolta.

We care, We are passionate, and We make a difference

Ledarskap och relevant utbildning är avgörande för att etablera våra värderingar i organisationen: We care, We are passionate, och We make a difference. Det omfattar bland annat rekrytering och introduktion av nya medarbetare och är avgörande för att sprida kunskap om och implementera mångfald, jämställdhet och inkludering i organisationen. Vi strävar efter att vara ett företag där alla medarbetare ska kunna trivas och utvecklas. Ett särskilt tvärfunktionellt Diversity, Equality & Inclusion Board stärker detta mycket viktiga område ytterligare. Dessutom har vi börjat mäta våra resultat mot ett inkluderingsindex.

Strategiska partnerskap

Koncernen samarbetar med flera externa organisationer för att driva dessa frågor vidare. Vi har ett långvarigt samarbete med Mitt Liv som arbetar för mångfald och inkludering på den svenska arbetsmarknaden. År 2022 gick vi med i Diversity Charter Sweden, en del av världens största nätverk för mångfald och inkludering på arbetsplatsen. Vi är också medlemmar i Diversity Charter Germany och har en liknande plattform i Polen. Under 2023 började vi samarbeta med Tent, ett globalt nätverk som arbetar för att stödja den ekonomiska integrationen av flyktingar. Samma år inledde vi ett partnerskap med Inner Development Goals Organization, ett samarbete som främjar självledarskap och kollektivt ledarskap.