Nya tider kräver nya arbetssätt

7 Jun 2023
Innovation spelar en huvudroll i vår verksamhet. Genom att ligga i framkant av utvecklingen inom hållbara och cirkulära lösningar förblir vi relevanta på de geografiska marknader där vi verkar, och vi stärker vår konkurrenskraft.

Duni Groups mål är att vi ska vara branschens trovärdiga hållbarhetsledare 2030. Det är ett djärvt mål som bygger på att vi skapar klimatsmarta lösningar som kundvärde. För att lyckas måste vi förstå kundernas utmaningar och hur vi kan samarbeta internt och med externa partners för att lösa dem på ett miljömässigt smart sätt.

Koncernens innovationsavdelning arbetar kontinuerligt för att identifiera kundernas utmaningar. Johan Mårtensson, Business Development & Innovation Manager, förklarar: ”Vi intervjuar befintliga och potentiella kunder och kartlägger utmaningar och behov. Sedan djupdyker vi inom relevanta områden”.

Spännande lösning för restaurangbranschen
Under pandemin lämnade runt 50 000 personer restaurangsektorn bara i Sverige. En av de utmaningar som innovationsavdelningen identifierat är hur man kan koppla ihop restauranger och arbetssökande. Under 2022 inleddes ett samarbete med en extern leverantör kring en digital lösning för detta.

Först togs enkla prototyper fram för att testa om idén höll. Under hösten utvecklades sedan en plattform som nu testas av ett antal restauranger och förväntas lanseras kommersiellt under 2023. Det kan verka som en stor diversifiering för Duni Group. Men att vara branschens trovärdiga hållbarhetsledare omfattar mer än material- och klimatfrågor.

Nya sätt att arbeta avgörande
”Lösningen handlar om social hållbarhet och rent krasst bygger Duni Groups framtid på att det finns en HoReCa-bransch som både är hållbar och där människor vill arbeta. Därför vill vi stödja restauranger och dem som jobbar i branschen, samtidigt som det är bra för oss”, säger Johan och fortsätter: ”Vi har varumärket, nätverket och räckvidden, och ett grundmurat förtroende. Men vi behöver ökad teknologisk höjd och nya typer av tjänster. Det kommer att krävas nya arbetssätt och den här plattformen är ett bra exempel”.

Johan möter en växande insikt om att innovation är avgörande för att nå bolagets mål för 2030. Allt fler ser en innovationskultur som nödvändig, liksom att kontinuerligt utveckla sin kompetens.

Kommunikation och nya processer Investeringarna i startup-företag 2022 och etableringen av nya interna arbetsmetoder har gett resultat. Dessa korsbefruktningar har lärt koncernen att vara mer snabbfotad. Exempelvis har man infört ett mer agilt arbetssätt där just ”New Business Demo”, är speciellt uppskattat inom organisationen.

”Varje månad presenterar innovationsavdelningen exakt var vi är, våra problem, vad som gått bra och om vi behöver hjälp. Detta medför ett ökat kunskapsutbyte internt och att vi kontinuerligt lär oss och adapterar under vår process”, säger Johan.

Branschens främsta kunskapspartner
Duni Groups mål är att leverera en hållbar matupplevelse. Som branschens främsta kunskapspartner ska vi dessutom kunna hjälpa kunderna hitta den bästa lösningen för just dem. Och då handlar det inte bara om det dukade bordet. Det handlar om hela restaurangen. Om produkter såväl som hela ekosystemet kring dem och deras livscykel.

”Det största för mig under 2022 var att våra nya arbetssätt börjar sprida sig i organisationen. Ska vi lyckas nå våra mål 2030 handlar det inte om några få personer på innovationsavdelningen. Det handlar om hela organisationen”, avslutar Johan.

Kontakta oss

Katja Margell
Investor Relations and Communications Director