Förvärvsstrategi

För att säkerställa lönsam tillväxt bygger bolagets portföljstrategi på att växa lönsam kärnverksamhet för att finansiera höga tillväxtmöjligheter, organiskt eller via M&A. Till detta kommer rätt balans mellan kapitalbindning och hög avkastning som gör det möjligt för oss att säkerställa värdeskapande över tid.

Duni Group har genom åren framgångsrikt förvärvat följande bolag, som alla konsoliderats i koncernen:

2013

Song Seng, Singapore

2014

Paper+Design, Tyskland

2016

Terinex Siam, Thailand

2017

Sharp Serviettes, Nya Zeeland

2018

BioPak, Australien

2018

Biopac UK, Storbritannien

2024

Decent Packaging,
Nya Zeeland

2024

Relevo, Tyskland

2024

Huskee, Australien

Som en del av koncernens Innovationshub tar Duni Group även minoritetsposter i startup-bolag som arbetar med hållbara och cirkulära innovationer:

2021

Relevo, Tyskland
(Förvärv 2024)

2021

Bumerang, Spanien