BicyCompost – en cirkulär modell som ökar värdet på matavfall

Förutom hållbarhet och cirkularitet finns det idag ett allt skarpare fokus på det enorma matsvinnet i världen. Det uppskattas att mer än en tredjedel av världens mat antingen går förlorad eller slängs. Företaget BicyCompost grundades 2020 för att göra något åt problemet i Bordeaux. I den franska staden förbränns cirka 65 000 ton matavfall varje år. Det vill BicyCompost ändra på.

Affärsidén är att samla in bioavfall från olika professionella verksamheter, till exempel restauranger, hotell, förskolor och skolor, och sedan transportera det med cykel eller elbil till en komposteringsanläggning. Så kallad upcycling (värdeökning) är en del av idén och det ekologiska avfallet omvandlas till kvalitetskompost som distribueras gratis till lokala lantbrukare och stadsarkitekter. Den här cirkulära affärsmodellen reducerar avfall och utsläpp från förbränning och främjar lokalt jordbruk och användning av naturlig gödsel.

Duni Group samarbetar med BicyCompost, vars initiativ är ett perfekt cirkulärt sätt att återvinna våra fossilfria och komposterbara BioDunisoft®-servetter.

Hittills har BicyCompost hämtat ungefär 365 ton bioavfall från cirka 170 kunder, och på kuppen sparat omkring 159 ton koldioxid.

Läs mer på bicycompost.fr (franska)