Integritetspolicy

Duni AB ("Duni") uppskattar ditt intresse för vårt företag och ditt besök på www.dunigroup.com ("webbplatsen"). Läs denna integritetspolicy noggrant innan du använder vår webbplats. Vi vill att du ska känna att vi respekterar din integritet. Genom att besöka vår webbplats samtycker du till denna policy.

Duni har som mål att skydda sekretessen hos enskilda personer som besöker företagets webbplatser. Alla personer vars personuppgifter behandlas av Duni ska alltid kunna vara säkra på att deras personliga integritet respekteras och att deras personuppgifter behandlas med tillbörlig försiktighet.

Vi samlar in information från dig när du registrerar dig på vår webbplats eller fyller i formulär. Det är dock möjligt att besöka vår webbplats anonymt. Duni är ensam ägare till den information som samlas in på denna webbplats, och vi lämnar inte ut dina uppgifter till tredje part utanför vår organisation om detta inte är nödvändigt för att tillgodose din begäran.

Personuppgifter som vi samlar in

Vi använder nödvändiga cookies för att du ska kunna navigera på webbplatsen och använda de funktioner och funktioner som den tillhandahåller. Utan dessa cookies kommer vi inte att kunna tillhandahålla vissa funktioner, såsom automatisk vidarebefordran till den minst upptagna servern. Du kommer inte att kunna stänga av dessa cookies, eftersom de behövs för att webbplatsen ska fungera. För mer information om exakt vilken typ av cookies vi använder, vilken typ av information de samlar in och varför, besök vår Cookiepolicy.

Om du korresponderar med oss ​​via e-post, posttjänsten eller annan form av kommunikation, kan vi behålla sådan korrespondens och informationen i den (såsom namn, e-post, kontaktinformation och all personlig identifierbar information som du tillhandahåller i fritext). formulär) och använd det för att svara på din förfrågan.

När du registrerar dig för att prenumerera på våra pressmeddelanden eller nyheter på webbplatsen sparar vi din e-postadress. Vi sparar informationen tills du väljer bort eller instruerar oss att radera informationen.

Dina integritetsrättigheter

Individer har följande grundläggande rättigheter avseende uppgifter som behandlas av Duni – att:

  • komma åt och läsa deras data
  • få sina uppgifter rättade eller raderade
  • invända mot användningen av deras data
  • uttrycka någon oro de har över vår användning av deras data
  • ta emot personuppgifterna i strukturerat, vanligt förekommande och maskinläsbart format

Ovanstående rättigheter är giltiga såvida de inte strider mot lagar eller annan legitim användning Duni har för att behandla personuppgifterna.

Om du vill att Duni ska radera din personliga information eller på annat sätt avstå från att kommunicera med dig, vänligen kontakta oss på gdpr@duni.com.

Kontakt

Om du har frågor om vår integritetspolicy eller tillämpning av den får du mer än gärna kontakta oss. Du kan kontakta oss på: gdpr@duni.com

Om du inte känner dig nöjd med hur vi hanterar dina personuppgifter har du rätt att lämna in ett klagomål till Datainspektionen.