OrganoClick – hållbarhet med naturen som förebild

För att främja en hållbar framtid måste vi minska vår användning av fossilbaserade råvaror, som jungfrulig plast, i hela samhället.

Därför utnyttjar det svenska företaget OrganoClick biomimetik för att ersätta fossila kemikalier med naturliga kemiska processer. Det startade som ett spinoff-bolag från Stockholms universitet 2006 och har blivit ett snabbväxande grönt kemiföretag med egen produktutveckling, tillverkning och global export.

Företagets teknik imiterar naturen genom att modifiera cellulosafibrer med biomimetik och så kallad klickkemi. Genom att använda förnybara och biologiskt nedbrytbara ämnen baserade på växternas cellulosafibrer i stället för fossilbaserade kemikalier och plaster blir slutprodukterna mer hållbara.

När Duni Group behövde ett biobaserat och biologiskt nedbrytbart bindemedel i stället för det nuvarande fossilbaserade bindemedlet i våra BioDunisoft® premiumservetter valde vi OrganoClick. Vi hittade lösningen i företagets OC-BioBinder™, framställd av avfallsrester från livsmedelsindustrin med biopolymerer från apelsinskal, citronskal, majs och räkskal.

Det är ett mångårigt och framgångsrikt samarbete. Affärsområdet Duni ersätter nu det gamla sortimentet av Dunisoft®-servetter med hållbara BioDunisoft®-servetter.

Läs mer på organoclick.com