Investerare

Bygger en plattform för hållbar tillväxt

Duni Group är marknadsledande inom hållbara måltids- och livsmedelsförpackningar för HoReCa-marknaden.

Mål och resultat

Innovativ marknadsledare

Duni AB är ett svenskt publikt aktiebolag och är sedan den 14 november 2007 noterat på NASDAQ Stockholms Mid Cap-lista.

Duni Groups verksamhet har genom åren genererat solida kassaflöden och stabila utdelningar till aktieägarna. Samtidigt har vi alltid försett kunder och konsumenter med innovativa och relevanta hållbara koncept för måltidsförpackningar och serveringsprodukter.

Duni Group:

 • har affärsområden med kompletterande affärslogik och varumärken med stark igenkänning på marknaden
 • är verksamma i en bransch med en stadigt växande efterfrågan
 • gör innovativa investeringar och har hög kundkännedom som skapar möjligheter att möta livsstilstrender och säkerställa relevans.

Investeringsscenario

Årsstämma 2024

Dunis årsstämma 2024 hålls på Glasklart, Dockplatsen 1 i Malmö, den 21 maj 2024.

Läs mer

Senaste delårsrapporten 2024

Delårsrapport 1 januari – 31 mars 2024

Alla rapporter

Kommande händelser

Senaste årsredovisningen 2023
Duni Groups Års- och Hållbarhetsredovisning

Alla rapporter

Nyckeltal
Duni Group i siffror

Vårt huvudkontor ligger i Malmö, Sverige, och vi har produktionsenheter i Sverige, Tyskland, Polen, Nya Zeeland och Thailand.

Ekonomisk översikt
 • 2 300

  anställda

 • 22

  länder

 • >40

  marknader

ESG

Ungefär 95 procent av koncernens produkter är hållbara, om man tittar på antingen en produkts ”start-of-life”-dimensioner, såsom olika teknologier eller material eller ”end-of-life”-dimensionerna för en produkt, som att vara kompatibel med tillgängliga system på marknaden.


Läs mer

Kontakta oss för IR-relaterade ärenden

Kontakt