Mål och strategier

Hållbarhetsledaren

Precis som många andra människor jorden runt är våra kunder oroliga för miljön. De vill göra de bästa valen för sig själva, sina gäster och vår planet. Att vara en samtalspartner för restaurangägare när det gäller klimatförändringar och att driva hållbar innovation inom livsmedelsbranschen är därför ett av våra strategiska val.

På Duni Group drivs vi av att göra skillnad. En viktig del i vår strategi för 2030 är att bli branschens hållbarhetsledare och gå i täten för omställningen till cirkulära lösningar, nettonoll klimatpåverkan och social hållbarhet. Samarbete är avgörande och vi vill stödja hotell-, restaurang- och cateringsektorn (HoReCa) genom att erbjuda varje kund den mest hållbara lösningen utifrån deras specifika situation.

Strategin är förankrad i fem kärnområden:

  • Position
  • Innovation
  • Kunder
  • Affärsverksamhet
  • People & Culture

Position

Vi strävar efter att vara branschledande och förstavalet inom innovativa lösningar för miljö och cirkularitet. Det innebär att vi ständigt ska förnya vårt sortiment och utveckla vår varumärkesprofilering. Vi driver positiv förändring i samarbete med viktiga intressenter.

Innovation

Innovation är avgörande för vår konkurrenskraft. Vi kommer att utveckla vårt befintliga erbjudande och skapa nya lösningar som anpassats till skiftande trender, efterfrågan och lagar. Vi ska fokusera på rätt kompetens, få nya insikter, utforska och skapa framtida möjligheter och, inte minst, skapa samarbeten och investera i nya verksamheter.

Kunder

För att fortsätta vara relevanta på marknaden måste vi ha ett kundcentrerat, utifrån-och-in-perspektiv som fokuserar på hur vi bäst kan hjälpa och stödja våra kunder och göra det enkelt för dem att göra affärer med oss. Vi kommer i allt högre grad att arbeta digitalt och i flera kanaler för att utveckla vår verksamhet på befintliga och nya marknader.

Affärsverksamhet

Våra affärsaktiviteter är avgörande för att vi ska kunna uppfylla våra djärva hållbarhetsmål. Vi har två kompletterande värdekedjor: vertikal integration (Dining solutions) och inköp av produkter och material från andra tillverkare (Food packaging solutions). Vi ska säkerställa hållbara och cirkulära värdekedjor och minska kostnaderna i vår produktion.

People & Culture

Våra medarbetares kompetens och engagemang är avgörande för att förverkliga vår strategi. Vi bygger en inkluderande kultur där alla räknas och känner att de hör hemma. Det är viktigt att utbilda ledare, och vi bygger en värde- och måldriven organisation som stärker våra kärnkompetenser inom innovation, hållbarhet och digitalisering.