Hållbarhet

Our decade of action

Accelererande klimatförändringar, resursutmaningar och förlust av den biologiska mångfalden sätter press på oss alla att agera. Duni Group strävar efter att leda utvecklingen av miljöanpassade produkter som samtidigt erbjuder maximal funktion och långsiktiga lösningar för återvinning, återanvändning och kompostering.

Vår hållbarhetsambition

Med vår strategi för 2030, vår ”Decade of Action”, intensifierar vi våra ansträngningar inom hållbarhetsområdet. Ambitionen är att ge tillbaka mer än vi tar. Vi vill främja regenerativa affärsmodeller som låter nuvarande och framtida generationer blomstra socialt och ekonomiskt utan negativ miljöpåverkan.

Läs mer

Stommen i vår affärsstrategi är våra tre hållbarhetsinitiativ

Dessa tydliga fokusområden har identifierats i vår väsentlighetsanalys och vägleder alla som arbetar inom Duni Group. Baserat på vår affärsstrategi är målet att hållbarhet och cirkulära modeller integreras i all verksamhet. Samtliga nyckelfunktioner ansvarar för att bidra till resultaten och det är ett gemensamt ansvar för alla delar av företaget.

Läs mer om våra initiativ!

Mål och resultat
En solid plattform för att bli ledande inom hållbarhet
Läs mer
 • 100%

  Cirkulär i stor skala
  till 2030

 • 0 CO2

  Nettonoll klimatutsläpp
  Nollvision för växthusgaser 2030 för scope 1 och 2

 • #1

  Leva som vi lär
  En pålitlig hållbarhetsledare

Hållbarhetsstyrning

Vår modell för hållbarhetsstyrning ger en solid grund för att utveckla och förankra vår hållbarhetsstrategi och våra hållbarhetsmål.

Läs mer

Hållbarhetsrapportering och hållbarhetsbetyg

Våra framsteg när det gäller att bli branschens pålitliga hållbarhetsledare 2030.

Läs mer

Kontakta oss för hållbarhetsrelaterade ärenden

Kontakt