Insiderinnehav och transaktioner

Insiderinnehav

Köp och sälj

Transaktioner som utförs av personer i ledande ställning registreras i enlighet med EU-förordningen om marknadsmissbruk i Finansinspektionens insynsregister. Tabellen nedan visar senaste informationen om personer i ledande ställnings transaktioner. Transaktioner genomförda av närstående fysiska eller juridiska personer presenteras under transaktioner genomförda av personer i ledande ställning.

Övriga transaktioner

Transaktioner som utförs av personer i ledande ställning registreras i enlighet med EU-förordningen om marknadsmissbruk i Finansinspektionens insynsregister. Tabellen nedan visar senaste informationen om personer i ledande ställnings transaktioner. Transaktioner genomförda av närstående fysiska eller juridiska personer presenteras under transaktioner genomförda av personer i ledande ställning.