Bower – förvandlar skräp till resurser

Det spelar ingen roll hur hållbara och cirkulära materialen i dina produkter är om de inte returneras för återvinning eller återanvändning. Den mest utmanande delen av att skapa ett cirkulärt system för engångs- eller flergångsprodukter är att bygga en väl fungerande infrastruktur. Det är avgörande att göra det enkelt för konsumenten, och en lätt puff i rätt riktning kan räcka långt.

I Sverige samarbetar BioPak med Bower. Företaget har utvecklat ett appbaserat system där du belönas för varje förpackning du returnerar. Du samlar poäng som kan omvandlas till pengar eller rabatter på framtida köp. Det går också att skänka pengarna till välgörenhet.

Det är dessutom enkelt. Du skannar bara streckkoden på den tomma BioPak-förpackningen hemma med hjälp av Bowers app Panta. Sedan lämnar du in den på närmaste återvinningsstation. Men du kan också registrera, exempelvis, miljörummet där du bor. Svårare än så är det inte.

Idag har Bower cirka 580 000 registrerade användare som har returnerat mer än 73 miljoner förpackningar, plastbehållare, kartonger och metallburkar. Så länge det finns en streckkod kan du returnera och samla poäng. Systemet har enligt en uppskattning sparat drygt 3 miljoner kilogram koldioxid.

Läs mer på getbower.com