Lånestruktur

Lånestruktur Duni Group

Duni Groups låneportfölj består av banklån och en checkräkningskredit med möjlighet att tas upp i euro eller svenska kronor.

Under våren 2022 omförhandlades och signerades en hållbarhetslänkad finansiering som består av;

  • en revolverande kreditfacilitet om 150 MEUR som ska återbetalas 25 mars 2027.
  • ett lån om nominellt 30 MEUR. Faciliteterna har en amorteringstakt om 6 meur per år och ska återbetalas 25 mars 2026.
  • ett lån om 25 MEUR som återbetalas 2025.
  • ett lån en så kallad Put/Call facilitet om 20 MEUR med ömsesidig uppsägning om 3 månader som löper ut i maj 2025.
  • En checkräkningskredit om 10 meur med en löptid om ett år.

Överlikviditet centraliseras via koncernens så kallade cash pooler. Treasury hanterar likviditeten inom såväl som mellan dessa cash pooler.

Kreditfaciliteten är förenad med covenanter som består av ett finansiellt nyckeltal samt ett antal icke finansiella villkor. Det finansiella nyckeltalet är finansiell nettoskuld i förhållande till underliggande EBITDA.