Affärsmodell

Cirkulära vanor

Duni Group möjliggör cirkulära mat- och dryckesvanor genom att erbjuda världen hållbara lösningar för mat- och livsmedelsförpackningar.

Duni Group har en marknadsledande position på alla våra huvudmarknader. Förändrade urbana livsstilar och en växande efterfrågan på hållbara och cirkulära lösningar är två stora drivkrafter. Medelklassen växer globalt och vi ser också ett förändrat kundbeteende med ökad konsumtion av färdigförpackad mat som äts hemma. Den ständigt växande digitaliseringen i samhället förstärker detta beteende.

Vi profilerar oss på marknaden med två affärsområden som kompletterar varandra:

  • Dining Solutions (varumärkena Duni och Paper+Design) fokuserar på lösningar för det dukade bordet.
  • Food Packaging Solutions (varumärkena BioPak och Duni) fokuserar på förpackningslösningar för mat och dryck.

Varje affärsområde har fullt ansvar för sin värdekedja. Dining solutions vertikala integration innebär att affärsområdet äger – och har full kontroll över – sin produktion. Food packaging solutions förlitar sig på en affärsmodell som kräver lite kapital och köper in produkter från högkvalitativa tillverkare.

Affärsområdena ansvarar för varumärkesstrategier, marknadskommunikation, produktutveckling och innovation. Båda affärsområdena vänder sig dock till samma kundbas och alla produkter säljs genom en gemensam säljstyrka och go-to-market-organisation, där regionerna stödjer affärsområdena. Vår omfattande säljkår ger en hög marknadsnärvaro och en djup förståelse för marknadstrender och kundbehov.

Längre ner i kedjan delar affärsområdena även en logistik- och lagerstruktur. Produkterna når slutkunden via olika kanaler: grossister, detaljhandel, cash and carry och direktförsäljning.