Innovationshub

Innovation är kärnan i allt vi gör

Det finns goda skäl till att innovation är kärnan i allt vi gör. Vi strävar efter att ligga i framkant och driva på utvecklingen för att hitta de material och lösningar som krävs för att göra vår bransch mer hållbar och cirkulär.

För att vara tankeledare inom vår bransch och fortsätta vara relevanta måste vi hålla oss uppdaterade om aktuella megatrender, ständigt skiftande marknadskrav och bestämmelser. Då kan vi bli bästa möjliga partner för våra kunder.

Men vi klarar inte av det ensamma om vi ska ligga i innovationens framkant. Utöver vår forskning måste vi nätverka, samarbeta med befintliga och nya partners och investera i innovativa företag.

PARTNERSKAP (MINORITETSINVESTERINGAR)

Genom att investera i spännande startup-bolag lär vi oss mer och får ingångar på olika marknader. De får tillgång till vår kunskap, vårt nätverk och vår geografiska närvaro.