ESG

Vårt tillvägagångssätt

Duni Group antog 2021 vår strategi för 2030, ”Our Decade of Action”, för att stärka vår position som en pålitlig hållbarhetsledare. Vi är verksamma på marknaden för hållbara lösningar för hotell- och restaurangbranschen (HoReCa).

Vårt erbjudande inom hållbarhet

Vår ESG-profil är tydlig. Duni Group vill klättra så högt upp i avfallshierarkin som möjligt och vara en del av den cirkulära ekonomin. Vi baserar våra val på forskning och ger kunderna den bästa hållbara lösningen för varje tillfälle. Det innebär att vi tillhandahåller både engångs- och återbruksprodukter – så länge det är det bästa hållbara valet. Efter vårt stora skifte till fiberlösningar kan omkring 95 procent av koncernens produkter eller tjänster definieras som hållbara om man inkluderar aspekter vid början och slutet av livscykeln.

Innovation inom ny teknik och nya material är en central del av koncernens strategi och en utgångspunkt för alla produktbeslut. Vårt erbjudande är kompatibelt med end-of-life-system för återvinning, kompostering eller återanvändning. Dessutom driver vi egen innovation där det inte finns några sådana system, exempelvis vårt cirkulära system för tallrikar med mera på restauranger. Vi engagerar oss också i partnerskap, samarbeten och standardiseringsinitiativ för att påverka samhället att driva utvecklingen inom cirkularitet.


Våra varumärken och lösningar

Innovationshub

ESG-områden

Environmental (miljöaspekter)

79 procent av koncernens produkter tillverkas av fossilfria material (2022). Läs mer om våra minskade koldioxidutsläpp i vår års- och hållbarhetsredovisning.

Social (sociala aspekter)

Vi gör ansvarsfulla inköp, arbetar aktivt med inkluderande rekrytering och engagerar oss i arbetsvillkoren, även för vår målgrupp. Läs mer om vårt Diversity & Inclusion Board och engagemang i flyktingorganisationer i vår års- och hållbarhetsredovisning.

Governance (bolagsstyrning)

Hållbarhet är integrerat i beslutsfattande och processer i hela koncernens styrningsstruktur och i våra policyer och direktiv. Läs mer om våra policyer och vår uppförandekod i vår års- och hållbarhetsredovisning.

Erkännande och betyg

Vi förstår att våra intressenter utvärderar oss baserat på vårt hållbarhetsarbete. Därför utvärderas vi kontinuerligt av många kunder och analytiker genom undersökningar. Vi värdesätter detta externa erkännande och betyg, eftersom det hjälper oss att förbättra vårt hållbarhetsarbete.

Hållbarhetsrapportering och hållbarhetsbetyg

Vägledande ramverk

Vi anser att vägledande ramverk är viktiga för att kartlägga, bedöma och driva vårt hållbarhetsarbete. De ger en översikt över våra framsteg, utmaningar och möjligheter till förbättringar, men engagerar även intressenter i vår hållbarhetsresa.

  • Rapportering: SDG, GRI, CSRD, taxonomi
  • Organisation: UNGC, Science Based Target initiative, Inner Development Goals initiative (IDG), Diversity Charter, EcoVadis, B Corp (BioPak Australia), ISO-certifieringar
  • Produkter och tjänster: certifiering för produktmärkning, t.ex. FSC™, Svanen, OK Compost Hem

Hållbarhetsrapportering och hållbarhetsbetyg

Dokumentation och certifiering

Nyckeltal - Our decade of action

2019 (basår)2022Mål 2025
Totalt använt material (ton)76 42976 721 
Förnybart material (ton)57 82460 386 
Jungrulig fossil plast, användning (ton)10 0827 5605 041
Mängd fossil jungfrulig plast (index)1007550
Andel förnybar råvara76%79%80%
Andel återvunnen råvara (plast)2%3%4%
Återvunnet material från konvertering till pappersbruk (ton)435
Andel FSC®-märkta produkter BA Duni94%98%100%
Andel FSC®-märkta produkter BA BioPak Europa37%59%75%
CO2-intensitet, Scope 1+2 (index)1003740
Science based targetsEj startatBeslut att ansökaGodkända mål
EcoVadis score5273Platina-nivå
HållbarhetskompetensN/A30%100%
LeadershipN/A7,88,5
EngagementN/A7,58,5
EnpsN/A6,014,0