Jobba på Duni Group

På Duni Group värdesätter vi ödmjukhet, men vi är lite extra stolta över att ha blivit utsedda till en av Sveriges 100 mest attraktiva arbetsgivare av Karriärföretagen fyra år i rad.

Motivering till nomineringen 2024

"Duni Group har utsetts till ett Karriärföretag tack vare sin dedikation för att erbjuda sina medarbetare möjligheter att växa och utvecklas. Med sitt tydliga fokus på innovation och hållbarhet skapar de en arbetsmiljö som inte bara inspirerar utan även ger utrymme för personlig och professionell utveckling. Genom sitt engagemang för att göra positiv skillnad i världen och erbjuda meningsfulla arbetsupplevelser har de blivit en eftertraktad arbetsgivare som ger medarbetarna möjlighet att forma en givande karriär.”

Vi vill göra skillnad

När du arbetar för Duni Group blir du en del av ett internationellt företag med passionerade och engagerade medarbetare. Hållbarhet, cirkularitet och innovation är kärnan i allt vi gör. Det inkluderar alla produkter och lösningar vi tillverkar och släpper ut på marknaden men även själva tillverkningen, resten av vår verksamhet liksom hela vår värdekedja. Vi anpassar kontinuerligt vår verksamhet och mäter utvecklingen baserat på våra fem prioriterade FN-mål för hållbar utveckling och andra system för hållbarhetsrapportering.

Vår ambition är att vara branschens hållbarhetsledare och driva dessa frågor. Koncernens syn på ledarskap handlar om att kunna leda andra – och sig själv – och att uppnå detta i en föränderlig och en osäker värld. Vår People & Culture-avdelning utbildar kontinuerligt våra ledare och medarbetare för att hålla vår kompetens uppdaterad.

Det är viktigt för oss att våra leverantörer lever upp till vår uppförandekod. Vi har ett nära samarbete med dem och gör regelbundna revisioner av deras verksamhet. Koden omfattar krav på mänskliga rättigheter, förbud mot alla former av barnarbete, personlig säkerhet, arbetstider, löner med mera. Vi har policyer på plats för dessa områden och riktlinjer för exempelvis affärsetik och visselblåsning.

Hur vi arbetar med DEI

Vår ambition är att "Mångfald, Jämlikhet och Inkludering" (DEI) ska vara en central del av kulturen inom Duni Group. Vi tror att skillnader i ålder, etnicitet, kön, nationalitet, sexuell läggning, fysisk förmåga, tänkesätt och bakgrund berikar oss och får oss att växa både som individer, team och organisation. Dessutom gör våra olikheter oss mer relevanta gentemot våra kunder och leverantörer såväl som våra kollegor. Våra kärnvärden ligger i hjärtat av vår vision, och med öppet sinne säger vi "Vi bryr oss, vi är passionerade och vi gör en skillnad". Vårt mål är att ha en jämn könsfördelning inom ledningen för alla våra områden.

Duni Group könsfördelning, medeltal antal anställda

Totalt koncernen

varav chefer