Investeringsscenario

Bygger en plattform för hållbar tillväxt

Våra hållbara lösningar för mat- och livsmedelsförpackningar används i professionella kök och hem över hela världen, oavsett om du äter hemma, äter ute eller någon annanstans.

Ett motståndskraftigt företag på en spännande tillväxtresa

Vår ”Decade of Action”-strategi har som mål att göra oss till branschens hållbarhetsledare senast 2030. Strategin hjälper oss att utveckla konkurrenskraftiga, hållbara produkter och tjänster främst för HoReCa-marknaden (hotell, restauranger och catering). Vårt syfte är att människor ska kunna mötas och njuta av mat, gemenskap och design med gott samvete. Vårt grundläggande behov av att mötas och umgås – ofta i kombination med mat – ger motståndskraft mot ekonomiska nedgångar och samhällsförändringar.

Tre huvudaspekter från våra prospekt:

Affärsområden med kompletterande affärslogik och varumärken med stark igenkänning på marknaden

  • Två affärsområden – Dining Solutions och Food Packaging Solutions – riktar sig till samma kundbas, vilket möjliggör stordriftsfördelar.
  • Finansiell och operativ diversifiering skapar stabila, starka kassaflöden (som kan användas för investeringar, förvärv, utdelningar och aktieåterköp).
  • Stabila marginaler inom Dining Solutions och större tillväxt inom Food Packaging Solutions skapar lönsam tillväxt för koncernen.
  • Varumärken med marknadsledande position på alla våra marknader.

Verksamhet på marknader med stadigt växande efterfrågan

  • Våra produkter möter aktuella trender: kombinationen av en urban och bekväm livsstil och efterfrågan på hållbarhet och smarta engångsprodukter.
  • Medelklassen – vår primära målgrupp – förväntas växa globalt med 33 % (från 3,6 till 4,8 miljarder) 2020–2030 och deras totala konsumtion förväntas öka med 41 %*.
  • Förändrat kundbeteende med ökad konsumtion av färdigförpackad mat som äts hemma. Ökad digitalisering förstärker beteendet.

* Källa: Brookings Institution

Innovativa investeringar och hög kundkännedom skapar möjligheter att möta livsstilstrender och säkerställa relevans.

  • Eget innovationslabb, samarbeten och investeringar i företag som arbetar med cirkulära lösningar samt två egna startup-projekt som möter hållbarhetsutmaningarna.
  • Bolagets storlek och styrka gör att Duni Group kan investera mer (än sina lokala konkurrenter inom sitt segment) i hållbara lösningar och övergången från plast till fibrer.
  • En stor säljkår ger en hög marknadsnärvaro och en djup förståelse för marknadstrender och kundbehov.