Största aktieägarna

Här kan du hitta mer information om ägarstrukturen i Duni Group. Informationen uppdateras kvartalsvis. 

Aktieinnehav

Fördelning

Fördelning per typ

Fördelning per land