Styrelse

Styrelsen beslutar om bolagets strategier, resurser, kapitalstruktur, organisation, förvärv, betydande investeringar, avyttringar, årsredovisningar och delrapporter samt andra övergripande frågor av strategisk karaktär. Styrelsen utser också den verkställande direktören, som ansvarar för den löpande förvaltningen enligt styrelsens riktlinjer.

Årlig utvärdering

Därutöver sammanställer huvudaktieägarna, styrelseledamöterna och den verkställande direktören en detaljerad årlig utvärdering av styrelsen utifrån fastställd arbetsordning. Utvärderingen omfattar styrelsens sammansättning, enskilda styrelseledamöter samt styrelsens arbete och rutiner. Resultatet av denna utvärdering rapporteras till styrelsen och valberedningen.

Koden innehåller regler om styrelseledamöternas oberoende. Det ställer krav på att en majoritet av styrelseledamöterna ska vara oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen.

Minst två av de styrelseledamöter som är oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen ska också vara oberoende i förhållande till samtliga aktieägare som kontrollerar tio procent eller mer av aktierna eller rösterna i Duni AB. Högst en ledamot i bolagsledningen får vara ledamot i styrelsen.

Ledamöter

Styrelsens ledamöter väljs varje år av bolagsstämman för en mandattid som sträcker sig fram till nästa årsstämmas avslut. Styrelsen ska enligt bolagsordningen bestå av minst tre och högst tolv styrelseledamöter och personalrepresentanter. Sedan årsstämman den 21 maj 2024 ska styrelsen bestå av sex styrelseledamöter och fyra personalrepresentanter (två styrelseledamöter och två suppleanter). Den verkställande direktören är inte styrelseledamot men deltar vanligtvis i styrelsemöten för att presentera ärenden, liksom finanschefen.

Thomas Gustafsson
Ordförande
Thomas Gustafsson
Thomas Gustafsson
Ordförande

MEDLEM I REVISIONS- OCH HÅLLBARHETSUTSKOTTET OCH ERSÄTTNINGSUTSKOTTET

Född

1965

Invald

2020

Andra uppdrag

Vice VD och styrelseledamot i Mellby Gård AB, styrelseordförande i KappAhl AB samt styrelseledamot i Aros Kapital AB, G4 Capital AB och OJ Holding Sweden AB

Arbetslivserfarenhet

VD för Duni AB (publ) 2012-2017, tidigare ägaransvarig för Mellby Gårds konsumentföretag och dessförinnan VD och koncernchef för 2E Group AB (publ). Ledande befattningar inom Spendrups Bryggeri AB, Brämhults Juice AB och Eckes Granini GmbH.

Marknadsekonom

Pia Marions
Ledamot
Pia Marions
Pia Marions
Ledamot

ORDFÖRANDE I REVISIONS- OCH HÅLLBARHETSUTSKOTTET

Född

1963

Invald

2020

Andra uppdrag

Senior Advisor Skandia Group. Styrelseledamot i Vitrolife AB (publ), Carnegie Group, Unilabs Group Holding APS, Skandiabanken Aktiebolag (publ) och Sophiahemmet Rehab Center AB

Arbetslivserfarenhet

CFO på Folksam Group, Carnegie Group och Skandia Liv samt som auktoriserad revisor och har haft ledande befattningar inom Royal Bank of Scotland, Länsförsäkringar Liv och Finansinspektionen.

Civilekonom Stockholms Universitet.

Sven Knutsson
Ledamot
Sven Knutsson
Sven Knutsson
Ledamot

MEDLEM I REVISIONS- OCH HÅLLBARHETSUTSKOTTET OCH ERSÄTTNINGSUTSKOTTET

Född

1969

Invald

2020

Andra uppdrag

Vice VD för Mellby Gård AB. Styrelseordförande i Klarahill AB, Söderberg & Haak Maskin och OJ Holding Sweden AB. Styrelseledamot i KappAhl AB, Open Air Group AB och Hedson Technologies AB.

Arbetslivserfarenhet

Erfarenhet från olika branscher, bland annat från Thule Group, Cardo Flow Solutions och Alfa Laval samt som CFO för Boxon AB.

Civilekonom vid Lunds universitet.

Morten Falkenberg
Ledamot
Morten Falkenberg
Morten Falkenberg
Ledamot

ORDFÖRANDE I ERSÄTTNINGSUTSKOTTET

Född

1958

Invald

2020

Andra uppdrag

Styrelseledamot i Ansell.

Arbetslivserfarenhet

VD och koncernchef, samt styrelseledamot, på Nobia AB (publ) och Executive Vice President och chef för dammsugare och små hushållsapparater i Electrolux och dessförinnan ledande befattningar inom TDC Mobile och Coca-Cola Company.

Civilekonom vid Copenhagen Business School

Viktoria Bergman
Ledamot
Viktoria Bergman
Viktoria Bergman
Ledamot

MEDLEM I REVISIONS- OCH HÅLLBARHETSUTSKOTTET

Född

1965

Invald

2023

Andra uppdrag

Styrelseordförande i Trianon AB (publ) och Galber AB, vice ordförande i WaterAid Sverige, styrelseledamot i Cinis Fertilizer AB och Novus Group International AB (publ).

Arbetslivserfarenhet

Kommunikations- och hållbarhetsdirektör för EON Nordic, kommunikations- och hållbarhetsdirektör för Trelleborgkoncernen samt olika befattningar inom Falcon Bryggerier/Unilever och Cereliakoncernen.

Berghs School of Communications, Communication Executives Program vid Handelshögskolan Stockholm

Janne Moltke-Leth
Ledamot
Janne Moltke-Leth
Janne Moltke-Leth
Ledamot

MEDLEM I ERSÄTTNINGSUTSKOTTET

Född

1966

Invald

2023

Andra uppdrag

CEO för Reform Group A/S och styrelseledamot i Sydbank A/S

Arbetslivserfarenhet

VD för Kolpin Hotels A/S och Paustian A/S, samt olika befattningar på Carlsberg, Royal Unibrew och Copenhagen Airport.

Civilekonom Århus Universitet

Maria Fredholm
Employee representative for Unionen
Maria Fredholm
Maria Fredholm
Employee representative for Unionen

Född

1980

Invald

2021

Andra uppdrag

Anställd som Product Compliance and Regulatory Manager

David Green
Employee representative for LO/Pappers
David Green
David Green
Employee representative for LO/Pappers

Född

1978

Invald

2018

Andra uppdrag

Anställd som Maskinoperatör på TM3 vid Rexcell Tissue & Airlaid AB