Vägen till nettonoll i hela värdekedjan

4 Jul 2023
Det yttersta målet för koncernens klimatavtryck är att nå nettonoll utsläpp i hela värdekedjan.

”Under 2022 började vi att rapportera vår påverkan enligt scope 1 och 2 kvartalsvis. Dessutom påbörjades arbetet med den metodologiska ramen för vår analys av indirekta utsläpp enligt scope 3, som är nödvändig för att sätta upp Science Based Targets”, berättar Kairit Kuusik, Climate Specialist, som anställdes under 2022.

Arbetet med Science Based Targets är enormt viktigt i Duni Groups strävan att vara branschens hållbarhetsledare. Det framtidssäkrar även bolaget mot nya regler och ökar trovärdigheten och transparensen internt och externt.

”Kartläggningen av scope 3 har gett oss en mycket djupare inblick i hur vårt avfall, det material vi använder, transporter och andra värdekedjeaktiviteter påverkar vår fulla påverkan på växthusgaser”, säger Kairit.

Scope 3 omfattar 15 olika kategorier. I en inledande screening identifierades fem huvudkategorier: inköpta varor och tjänster, uppströms och nedströms transport och distribution, avfallsgenerering och behandling i slutet av livscykeln av sålda produkter.

”De är våra prioriterade kategorier, men vi inkluderar de flesta i vår analys för att skapa en baslinje för framtida beslut”, säger Kairit.

Kontakta oss

Katja Margell
Investor Relations and Communications Director