Stärker erbjudandet i Europa

6 May 2021
Duni Group samlar sitt miljöprofilerade förpackningssortiment under varumärket BioPak. Nu introduceras det marknadsledande konceptet i Australien på den europeiska marknaden.

Det finns ingen Planet B! Med det budskapet har australiska BioPak blivit marknadsledare inom miljöprofilerade måltidsförpackningar på hemmamarknaden. Koncernen förvärvade företaget 2018 och nu lanseras varumärket på den europeiska marknaden. Samtidigt samlas koncernens hållbara förpackningssortiment under ett varumärke.

”Vi menar att BioPak är den bästa plattformen för hållbara och cirkulära förpackningslösningar”

”Det finns ett stort intresse på marknaden för ett tydligt och rakt varumärke som BioPak”, säger Fredrik Sverkersten, Marketing Director. ”Vi menar att BioPak är den bästa plattformen för hållbara och cirkulära förpackningslösningar. Nu ska vi etablera varumärket i Europa och bygga det lika starkt som i Australien”.

Europa – en mycket differentierad marknad
En utmaning är att den europeiska marknaden är mycket differentierad. Succékonceptet från Australien ska därför nu anpassas till den europeiska marknaden.

”En förpackningsleverantör som verkligen vill arbeta hållbart i Europa måste lokalanpassa”, förklarar Fredrik. ”Förutsättningarna för återvinning och kompostering varierar enormt, ibland mellan städer i samma land. Man måste alltid titta på vad som är den bästa lösningen för den enskilda kunden”.

Segmentets produkter ska alltid vara så hållbara som det bara går. ”BioPak ska vara det första kunderna tänker på när det gäller hållbara måltidsförpackningar”, säger Fredrik.

Perfekt tajming för lanseringen
I Europaverksamheten ser man fram emot lanseringen. ”Tajmingen är perfekt med införandet av EU:s plastdirektiv (SUP) i juli 2021, och som Duni Group stöder”, säger Axel Gelhot, Head of Marketing Central Europe. ”Med Bio-Paks produkter gjorda av förnybara eller återvunna material vet kunderna att de alltid väljer produkter som följer EU:s regelverk. Dessutom hjälper de till att minska koldioxidutsläpp från plast”.

Inom ramen för varumärket ligger även att driva utveckling och att utbilda såväl distributörer som handlare och slutkunder. ”Vi har studerat vad de nya lagarna innebär och utbildat vår egen personal, men även genomfört externa webbinarier. Vi kommer att fortsätta med det under våren 2021”.

Även där infrastrukturen kring återvinning av plast är utbyggd, exempelvis i Tyskland, påpekar Axel att det är viktigt att utbilda slutanvändarna. ”Vi behöver utbilda dem så att det som är återvinningsbart hamnar i rätt flöde oftare än idag. Här kan BioPak också spela en viktig roll”.

Storsatsning inleder 2021
Lanseringen av BioPak i Europa innebär en stor satsning i början av 2021. Det finns en aggressiv plan för att addera nya produkter och att kommunicera varumärket. Introduktionen riktar sig både till professionella kunder och privatkunder som nås genom dagligvaruhandeln.

Läs mer om Duni Groups hållbarhetsmål och varumärket BioPak i Års- och Hållbarhetsrapporten

Kontakta oss

Katja Margell
Investor Relations and Communications Director