Miljöanpassade val för varje Goodfoodmood®-tillfälle

20 maj 2021
Försäljningen av maltidsförpackningar för take-away fortsätter att växa stadigt. Det är en utveckling som under 2020 förstärktes av covid-19-pandemin. Samtidigt ökar trycket på att ersätta plast med fiberbaserade alternativ.

Försäljningen av maltidsförpackningar för take-away fortsätter att växa stadigt. Det är en utveckling som under 2020 förstärktes av covid-19-pandemin. Samtidigt ökar trycket på att ersätta plast med fiberbaserade alternativ.

Idag är miljöanpassade engångsartiklar och matförpackningar en självklarhet på marknaden för take-away. I och med EU:s direktiv som träder i full kraft under 2021 ökar utfasningen av engångsartiklar av plast nu snabbt i Europa. Det ställer stora krav på leverantörsledet. Plast har produktfördelar som inte går att ersätta med ett enda fiberbaserat alternativ.

Fredrik Sverkersten, Marketing Director, säger: ”Fram till idag har det varit ganska mycket samma hållbara lösning till flera olika utmaningar eller restaurangtyper. För att effektivt ersätta plast måste fiberbaserade förpackningar anpassas mer än vad som görs idag. Det är olika

krav för exempelvis kall eller varm mat, fet mat eller vätska och sa vidare. Speciellt sa kallade barriärlösningar som klarar vätska eller fett är intressanta”.

Lansering av BioPak i Europa
Målsättningen är att kunna erbjuda miljöanpassade produkter för varje Goodfoodmood®-tillfälle. Fredrik understryker att koncernen därför måste tänka brett i sin egen forskning och utveckling, men även när man letar efter rätt partner.

År 2018 förvärvade koncernen australiska BioPak som är en självklar marknadsledare för miljöanpassade matförpackningar i Australien och Nya Zeeland. Under 2020 började lanseringen av varumärket BioPak i Europa, vilket kraftigt kommer att stärka det miljöanpassade sortimentet på denna marknad. Genom varumärket Duni är man sedan tidigare marknadsledande i Europa inom produkter för det dukade bordet.

Underliggande trend som påverkar
”Take-away har varit en växande trend i flera ar och koncernen har en stark position inom hållbara förpackningar. Den här typen av matförsäljning har accelererat under covid-19, vilket skapat stora och spännande möjligheter som vi tänker ta vara på. Exempelvis har

manga traditionella krögare fatt en ny inkomstkälla och de kommer förmodligen att fortsätta med take-away när pandemin är över”, säger Fredrik.

Även om hygien under pandemins första akuta fas under varen fick ett kraftigt ökat fokus menar han att hållbarhet fortsätter att vara enormt viktigt.

Kontakta oss

Katja Margell
Investor Relations and Communications Director