Duni Group inleder samarbete med &Repeat för att bidra till utvecklingen av cirkulära lösningar för take-away-förpackningar

7 Jul 2021
När efterfrågan på take-away för mat och dryck ökar, växer utmaningarna vad gäller avfall och återvinning av produkterna. Duni Group driver utvecklingen av hållbara lösningar genom att ta ansvar för produkten under hela livscykeln – från design till slutanvändning. Genom att ingå ett partnerskap kommer &Repeat och Duni Group tillsammans arbeta för att uppnå cirkuläritet av engångsprodukter och tar

&Repeat är ett svenskt tech startup-företag baserat i Stockholm. Deras resa startade under 2020 och redan innan 2021 lanserades deras produkt på marknaden som sedan dess blivit mycket populär i Sverige. Med en digital plattform erbjuder &Repeat ett smart återvinningssystem för restauranger och kontor som gör det enkelt att återvinna take-away-förpackningar. Syftet är att skapa mindre avfall och uppmuntra fler intressenter att bidra till snabb förändring och förbättring. &Repeat har en stark tro på behovet av en ändrad inställning och nya möjligheter att påskynda omvandlingen till ett mer cirkulärt samhälle.

Duni Group ingår ett samarbetsavtal med &Repeat med det gemensamma målet om att uppnå cirkuläritet för take-away-förpackningar. Samarbete, innovation och ökad medvetenhet är nyckeln till att utveckla nya hållbara lösningar som begränsar avfallets miljöpåverkan och ökar återvinningen. För Duni Group handlar cirkuläritet om hela livscykeln – från materialval och livscykelpåverkan, till slutliga lösningar. Det är en integrerad helhetssyn kring de hållbarhetsutmaningarna vi står inför.

”Vi uppskattar verkligen det nya partnerskapet med &Repeat där vi tillsammans ska arbeta för att hitta lösningar till komplexa utmaningar i branschen. Detta är ett av många initiativ som börjar med lokala tester för att hitta geografiskt anpassade lösningar för olika marknader. Vi fortsätter att aktivt samarbeta med lokala partners där vi kan bidra med vår kunskap och expertis för fullskaliga, cirkulära modeller”, berättar Robert Dackeskog, VD och koncernchef, Duni Group.

Tor Espen Steinvik, VD &Repeat kommentarer: ”Vi har visat att vi tillsammans med konsumenter och ledande livsmedelsåterförsäljare i Sverige kan hantera den utmaning som engångsförpackningar innebär och skapa en verklig skillnad för miljön. När vi nu inleder ett samarbete med Duni Group, som en ledande global förpackningsleverantör, är det både en bekräftelse av vad vi gör och ett viktigt steg mot att bygga skalbarhet och en global marknad för vår lösning.”

För mer information, kontakta:  
Franck Bancarel, franck.bancarel@duni.com
Nicklas Bengtsson, nicklas.bengtsson@duni.com
Mats Lindroth, mats.lindroth@duni.com

Kontakta oss

Katja Margell
Investor Relations and Communications Director

Du kanske också är intresserad av...