Duni Group ingår ett cirkulärt samarbete med Bower – en app som omvandlar avfall till avkastning

31 okt 2022
Nu ingår Duni Group ett samarbete med Bower, en app som gör det möjligt för konsumenter att panta alla de produkter som har en streckkod. Nu kan Duni Groups kunder alltså tjäna pengar på att sortera sitt avfall.

Duni Group har sedan hösten 2021 arbetat mot ambitiösa hållbarhetsmål och 2030 ska Duni Group vara cirkulära i stor skala, ha nettonoll klimatutsläpp och leva som de lär. För att uppfylla dessa mål krävs samarbeten med andra, likasinnade organisationer och intressenter genom hela värdekedjan. Det handlar om att hitta den bästa hållbara lösningen för varje kund, vare sig det gäller engångsbruk eller flergångsbruk, och möjliggöra och upplysa kunder och konsumenter om kompostering, återvinning eller återanvändning. Nu ingår Duni Group ett samarbete med Bower, en app som gör det möjligt för konsumenter att panta alla de produkter som har en streckkod. Nu kan Duni Groups kunder alltså tjäna pengar på att sortera sitt avfall.

Först ut bland pantbara produkter i Duni Groups erbjudande är samtliga konsumentförpackningar från BioPak på de nordiska marknaderna.

”Samarbetet med Bower är för oss på Duni Group ett viktigt steg i rätt riktning och i enlighet med våra mål att vara cirkulära i stor skala vid 2030. Vad som händer med våra produkter efter inköp är utom vår kontroll, därför är det så viktigt för oss att hitta samarbetspartners som tar vid hemma hos konsumenten och som hjälper oss att sluta cirkeln. Bower är en app som gör det möjligt för konsumenten att på ett enkelt sätt skanna använda förpackningar och därmed samla poäng på återvinning. Dessa poäng kan omvandlas till rabatter, pengar eller skänkas till välgörenhet vilket är ett starkt incitament för att få fler konsumenter att börja sortera och återvinna mer. Vi ser fram emot detta samarbete.” – Maria Rudenschöld, Head of Marketing på Duni Group.

Bower grundades 2018 med visionen om att göra återvinning roligt, utbildande och dessutom belönande. Tillsammans verkar vi för en värld fri från skräp. Idag samarbetar Bower med många stora konsumentbolag och har över 385 000 appanvändare.

”Marknaden har saknat en lösning som tillgängliggör en direkt kommunikation mellan konsument och producent. Bower möjliggör för varumärken att aktivt uppmana sina konsumenter till en ökad återvinning. Förpackningar får plötsligt ett andrahandsvärde. Med hjälp av finansiella incitament kan vi förändra synen på förbrukade förpackningar. Det som tidigare ansetts vara skärp likställs nu med ett värde, det innebär att vi äntligen kan dra nytta av de enorma investeringar som genomförs för att ställa om till återvinningsbara förpackningar och dylikt. Vi är så stolta och glada över samarbetet med Duni Group”, Säger Suwar Mert, CEO på Bower.

Ladda ner Bower Panta på din telefon och börja samla poäng på ditt avfall idag

Ladda ner på Android

Ladda ner på Apple

Kontakta oss

Katja Margell
Investor Relations and Communications Director