Duni Groups års- och hållbarhetsredovisning för 2021 finns nu tillgänglig på webben

Regulatorisk 13 Apr 2022 04:35
Duni Group meddelar idag att företaget publicerar den fullständiga års- och hållbarhetsredovisningen för 2021 som PDF och ESEF-fil på företagets hemsida under rubriken Om oss – Rapporter, https://se.dunigroup.com/sv/corporate/investor-relations/reports.

Länk till digital version av års- och hållbarhetsredovisningen https://duni.inpublix.com/2021/.

Årsstämman hålls den 17 maj 2022. Aktieägare kan utöva sin rösträtt på årsstämman även genom poströstning. För mer information, se hemsidan.

::

För ytterligare information kontakta:
Magnus Carlsson, CFO

Tel: 040-10 62 00

::

Duni Group är marknadsledande inom attraktiva, miljöanpassade och funktionella produkter för dukning och take-away. Koncernen marknadsför och säljer två varumärken, Duni och BioPak, vilka finns representerade på över 40 marknader. Duni Group har cirka 2 200 anställda fördelat på 24 länder med huvudkontor i Malmö och produktion i Sverige, Tyskland, Polen, Nya Zeeland och Thailand. Duni AB är noterat på NASDAQ Stockholm under kortnamnet ”DUNI”. ISIN-kod är SE0000616716. Denna information är sådan information som Duni AB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 13 april 2022 kl. 16.35. Dunigroup.se