Duni Groups års- och hållbarhetsredovisning för 2020 finns nu tillgänglig på webben

Regulatorisk 31 mar 2021 02:30
Duni Group meddelar idag att företaget publicerar den fullständiga års- och hållbarhetsredovisningen för 2020, både på engelska och svenska, på www.duni.se under rubriken Investerare.

Länk till års- och hållbarhetsredovisningen https://duni.inpublix.com/2020/

Årsstämma hålls den 4 maj 2021. Stämman kommer hållas enbart genom poströstning och därmed genomföras utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud eller utomstående. För mer information, se hemsidan.

::

För ytterligare information kontakta:
Magnus Carlsson, CFO,

Tel: 040-10 62 00

::

Duni Group är marknadsledande inom attraktiva, miljöanpassade och funktionella produkter för dukning och take-away. Koncernen marknadsför och säljer två varumärken, Duni och BioPak, vilka finns representerade på över 40 marknader. Duni Group har cirka 2 400 anställda fördelat på 24 länder med huvudkontor i Malmö och produktion i Sverige, Tyskland, Polen, Nya Zeeland och Thailand. Duni AB är noterat på NASDAQ Stockholm under kortnamnet ”DUNI”. ISIN-kod är SE0000616716. Denna information är sådan information som Duni AB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 31 mars 2021 kl. 14.30. Duni.se