Vad betyder COP26 för oss och vår verksamhet

5 Nov 2021
Just nu pågår FN:s klimatkonferens #COP26 i Glasgow och vi passade på att ställa några frågor till Robert Dackeskog, VD för Duni Group.

Just nu pågår FN:s klimatkonferens #COP26 i Glasgow och vi passade på att ställa några frågor till Robert Dackeskog, VD för Duni Group.

🌍 Vad betyder COP26 för oss och vår verksamhet?

“På Duni Group delar vi den oro kring klimatförändringar som har dokumenterats genom omfattande vetenskapligt arbete som tydligt fastställt att detta sker på grund av mänsklig påverkan. Vi tror därför att alla har en roll att spela för att mildra effekterna av de pågående klimatförändringarna.”

🌍 Så det krävs handling från oss alla för att vi ska kunna skapa en ljusare framtid. Hur kan Duni Group göra skillnad i kampen mot klimatförändringarna?

“Duni Group har antagit en nollvision för Scope 1 och 2 som ska uppnås till 2030, och vi är just nu i färd med att sätta upp vetenskapligt baserade mål för hela koncernen. Vi siktar också på att bli helt cirkulära till 2030, en ambition där vi verkligen ser vikten av samverkan och samarbeten både inom och utanför vår egen bransch.“

🌍 Det är ett ambitiöst mål. Hur kan vi uppnå det?

“Flera pilotprojekt och samarbeten pågår just nu för att göra våra produkter mer cirkulära. Vårt arbete med att bli branschledande inom hållbarhet har redan börjat. Vi håller aktivt på att ställa om till förnybar energi och välja bort fossila energikällor samtidigt som vi minskar vårt beroende av fossila plaster. Vi välkomnar fler partners som vill vara med och skapa en bättre framtid för alla.“

🌍 Sammanfattningsvis, hur ser Duni Group på COP26?

“Vi står helt bakom arbetet som görs vid COP26 och hoppas och tror att parterna kommer att bekräfta Parisavtalet, som syftar till att hålla den globala uppvärmningen väl under 2 grader, med sikte mot 1,5 grader.”

Kontakta oss

Katja Margell
Investor Relations and Communications Director