Dunis års- och hållbarhetsredovisning för 2019 finns nu tillgänglig på webben

Regulatorisk 8 Apr 2020 02:30
Duni Group meddelar idag att företaget publicerar den fullständiga års- och hållbarhetsredovisningen för 2019, både på engelska och svenska, på www.duni.se under rubriken Investerare.

https://duni.inpublix.com/2019/

Dunis årsstämma hålls den 12 maj 2020. Stämman förkortas avsevärt och poströstning rekommenderas. För mer information, se hemsidan.

::

För ytterligare information kontakta:
Mats Lindroth, CFO,

Tel: 040-10 62 00

::

Duni Group är marknadsledande inom attraktiva, miljöanpassade och funktionella produkter för dukning och take-away. Koncernen marknadsför och säljer två varumärken, Duni och BioPak, vilka finns representerade på över 40 marknader. Duni Group har cirka 2 400 anställda fördelat på 24 länder med huvudkontor i Malmö och produktion i Sverige, Tyskland, Polen, Nya Zeeland och Thailand. Duni AB är noterat på NASDAQ Stockholm under kortnamnet ”DUNI”. ISIN-kod är SE0000616716. Denna information är sådan information som Duni AB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 8 april 2020 kl. 14.30.

Duni.se