Duni Groups Års- och Hållbarhetsredovisning för 2023 finns nu tillgänglig på webben

Regulatorisk 18 Apr 2024 04:40

Duni Group meddelar idag att företaget publicerar den fullständiga års- och hållbarhetsredovisningen för 2023 som PDF och ESEF-fil på företagets hemsida under rubriken Investerare – Rapporter och presentationer https://www.dunigroup.com/sv/investerare/rapporter-och-presentationer/.

  

Årsstämman hålls den 21 maj 2024. Aktieägare kan utöva sin rösträtt på årsstämman även genom poströstning. För mer information, se hemsidan. 

För ytterligare information kontakta:

Magnus Carlsson, EVP Finance/CFO, +46 40-10 62 00, magnus.carlsson@duni.com                         
Katja Margell, IR and Communications Director, +46 76-819 83 26, katja.margell@duni.com

 

Duni Group är marknadsledare inom hållbara lösningar för dukning och matförpackningar till restaurangmarknaden. Koncernen marknadsför och säljer sina produkter under framför allt varumärkena Duni, BioPak och Paper+Design vilka finns representerade på över 40 marknader. Duni Group har cirka 2 400 anställda fördelade på 22 länder, huvudkontor i Malmö och produktion i Sverige, Tyskland, Polen och Thailand. Duni Group är noterat på NASDAQ Stockholm under kortnamnet ”DUNI”. ISIN–kod är SE0000616716. Dunigroup.com