Rexcell – en pionjär inom produkter och hållbarhet

Rexcell är ett helägt dotterbolag till Duni Group

Vi är ett av Europas mest avancerade pappersbruk och tillverkar specialiserat tissue-, airlaid- och dukmaterial. Vi har ungefär 200 anställda och vår anläggning ligger i Skåpafors, Dalsland, cirka 15 mil norr om Göteborg.

Under 2023 firade Skåpafors pappersbruk dubbelt jubileum: 125 år som pappersproducent och 70 år som tissueproducent (sammanfaller med grundandet av varumärket Duni). Även om industriverksamhet har förekommit på platsen sedan 1655 startade den första pappersmaskinen i Skåpafors 1898.

Sedan dess har pappersbruket kontinuerligt utvecklat och banat väg för innovativa produkter och processer. Bland annat tillverkade vi världens första färgade servett (julröd). Vi var också det första pappersbruket i Europa att producera kommersiellt med airlaid-teknik.

Skarpt fokus på hållbarhet

Rexcell är dessutom ledande inom hållbar produktion och hållbara produkter. Vår resa mot att bli fossilfria började redan 2010 när en biobränslepanna ersatte vår oljepanna. Det minskade vårt fossilberoende med en tredjedel. Duni Groups uppdaterade strategi för 2030, som introducerades 2021, fokuserar starkt på hållbarhet.

Vi har konsekvent minskat våra koldioxidutsläpp och är på god väg att nå nettonollutsläpp senast 2030, ett av koncernens viktigaste hållbarhetsmål. År 2021 gick vi över till el från vindkraft och vi var, så vitt vi vet, det första pappersbruket i världen som började använda fossilfri bioLPG i produktionen. Tyvärr stoppades tillgången som en följd av kriget i Ukraina och vi är nu i färd med att hitta ett alternativ. En stor uppgift 2023 var att anpassa våra maskiner till det fossilfria bindemedel som används för att tillverka våra hållbara Bio Dunisoft®-servetter.

Effektivare produktion

Genom olika initiativ har vår verksamhet blivit betydligt effektivare och vi sänker kontinuerligt vår energi- och råvaruförbrukning. Och vi gör ständigt nya förbättringar för att få ännu bättre resultat. Under 2024 bygger vi om torksektionen på en av våra pappersmaskiner för att avsevärt minska den termiska energiförbrukningen och öka maskinhastigheten och produktionskapaciteten. Denna energieffektiva teknik tar oss närmare målet att uppnå maximal energibesparing och minimalt materialavtryck.

Sociala hållbarhetsinitiativ

När det gäller social hållbarhet engagerar vi oss aktivt. Vi samarbetar exempelvis med skolor, universitet, föreningar och företag för att hjälpa till att bygga upp lokalsamhället där vi är verksamma. Dessutom är vi medlemmar i Paper Province, ett affärskluster som stödjer vår regions skogsbioekonomi och RiK Symbiosis i Bengtsfors, med målet att uppgradera/återanvända avfallsströmmar från regionens företag.

Rexcell-produktionen

  • Airlaid-, tissue- och Evolin®-produkter i en mängd olika färger
  • Även vita, tryckbara kvaliteter och kvaliteter i ett eller flera lager
  • Certifierad enligt ISO 9001, ISO 14001, ISO 50001 och FSC®-certifierad
  • Ackrediterat miljölaboratorium enligt ISO 17025Miljömärkta kvaliteter

Kontakt Rexcell

Tel: 0531-72800
Fax: 0531-12283
Email: info.rexcell@duni.com

Address
Rexcell Tissue & Airlaid AB
666 25 Bengtsfors

Besöksaddress
Bruksvägen 6
666 40 Skåpafors