Inbjudan till telefonkonferens gällande Duni AB (publ) bokslutskommuniké 1 januari – 31 december 2023

2 Feb 2024 10:28

Bokslutskommunikén för Duni AB lämnas till media för offentliggörande fredagen den 9 februari kl. 07.45.

TELEFONKONFERENS

Fredagen den 9 februari klockan 10.00 presenteras bokslutskommunikén via telefonkonferens som också kan följas via webben.

 

För att lyssna till konferenssamtalet, använd nedan länk:
https://register.vevent.com/register/BIf19da41d58da4a5ebaa8fc5d0dfb3c3a

Via länken kan deltagare registrera sig och få en personlig kod till konferenssamtalet.

 

För att följa presentationen via webben, använd nedan länk:
https://onlinexperiences.com/Launch/QReg/ShowUUID=CBC355AB-D009-45B4-A92E-7C05A50ECFC9

Via länken kan presentationen följas live.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Magnus Carlsson, EVP Finance/CFO, 040-10 62 00, magnus.carlsson@duni.com

Katja Margell, IR- och kommunikationsdirektör, 076-819 83 26, katja.margell@duni.com

 

 

Duni Group är marknadsledande inom attraktiva och hållbara produkter och tjänster för dukning och matförpackningar. Koncernens största varumärken Duni, BioPak och Paper+Design marknadsförs på mer än 40 marknader. Duni Group har cirka 2 300 anställda i 22 länder med huvudkontor i Malmö och produktionsenheter i Sverige, Tyskland, Polen, Nya Zeeland och Thailand. Duni Group är noterat på NASDAQ Stockholm under kortnamnet ”DUNI”. ISIN-kod är SE 0000616716. Dunigroup.com