Valberedning inför Duni Groups årsstämma 2024

Regulatorisk 10 Nov 2023 09:35

I enlighet med beslut vid Duni AB:s (Duni Groups) årsstämma 2023 har en valberedning inför årsstämman 2024 utsetts. Härmed meddelas sammansättningen av Duni Groups valberedning.

I valberedningen, vars uppgift är att till årsstämman 2024 lägga fram förslag rörande sammansättningen av Duni Groups styrelse m.m., ingår:

Johan Andersson, Mellby Gård AB

Katarina Hammar, Nordea Fonder AB

Bernard R. Horn, Jr., Polaris Capital Management, LLC

Thomas Gustafsson, Ordförande i Duni AB

Årsstämma i Duni Group kommer att hållas tisdagen den 21 maj 2024 i Malmö.

Aktieägare som önskar lämna förslag till Duni Groups valberedning kan göra det via e-post till valberedning@duni.com eller med brev till adressen Duni AB, Att: Valberedningen, Box 237, 201 22 Malmö, senast den 2 april 2024.

Duni AB (publ)

Box 237

201 22 Malmö

Telefon: 040-10 62 00

www.duni.se

Organisationsnummer: 556536-7488

För ytterligare information kontakta:
Katja Margell, IR- och kommunikationsdirektör, +46 76-819 83 26, katja.margell@duni.com

Duni Group är marknadsledare inom hållbara lösningar för dukning och matförpackningar till restaurangmarknaden. Koncernen marknadsför och säljer sina produkter under framför allt varumärkena Duni, BioPak och Paper+Design vilka finns representerade på över 40 marknader. Duni Group har cirka 2 300 anställda fördelade på 21 länder, huvudkontor i Malmö och produktion i Sverige, Tyskland, Polen, Nya Zeeland och Thailand. Duni Group är noterat på NASDAQ Stockholm under kortnamnet ”DUNI”. ISIN–kod är SE0000616716. Dunigroup.com.