Inbjudan till telefonkonferens gällande Duni AB (publ) delårsrapport 1 januari – 30 juni 2023

7 Jul 2023 05:30

Delårsrapporten för Duni AB lämnas till media för offentliggörande fredagen den 14 juli kl. 12.00. 


TELEFONKONFERENS 
Fredagen den 14 juli klockan 13.00 presenteras delårsrapporten via telefonkonferens som också kan följas via webben. 


För att lyssna till konferenssamtalet, använd nedan länk:
https://register.vevent.com/register/BI87b6cb5a06b5430e9f40dc8fd425a1fd
Via länken kan deltagare registrera sig och få en personlig kod till konferenssamtalet. 


För att följa presentationen via webben, använd nedan länk:
https://onlinexperiences.com/Launch/QReg/ShowUUID=AED2C7FE-5244-4324-BE0F-88F921FD8E68
Via länken kan presentationen följas live. För ytterligare information, vänligen kontakta: 
Magnus Carlsson, EVP Finance/CFO, 040-10 62 00, magnus.carlsson@duni.com
Katja Margell, IR- och kommunikationsdirektör, 040-10 62 00, katja.margell@duni.com


 

Duni Group är marknadsledare inom hållbara lösningar för dukning och matförpackningar till restaurangmarknaden. Koncernen marknadsför och säljer sina produkter under framför allt varumärkena Duni, BioPak och Paper+Design vilka finns representerade på över 40 marknader. Duni Group har cirka 2 200 anställda fördelade på 21 länder, huvudkontor i Malmö och produktion i Sverige, Tyskland, Polen, Nya Zeeland och Thailand. Duni Group är noterat på NASDAQ Stockholm under kortnamnet ”DUNI”. ISIN–kod är SE0000616716. Dunigroup.com.