Duni Group’s science-based targets godkända

20 Nov 2023 07:30

Duni Groups science-based targets har godkänts av Science Based Target initiative. Genom att sätta science-based targets säkerställs arbetet mot ytterligare minskningar av växthusgasutsläppen i linje med Parisavtalet. Detta är ett viktigt steg mot målet att nå nettonollutsläpp i hela värdekedjan till 2050.

Att använda science-based targets är ett heltäckande och transparent sätt för Duni Group att visa det långsiktiga arbetet med att ytterligare minska växthusgaserna. Prestationen kommer att följas upp och kommuniceras externt årligen.

Viktig milstolpe

”Detta är en viktig milstolpe för att bli vår branschs trovärdiga hållbarhetsledare 2030. För att vara relevant även i framtiden arbetar Duni Group aktivt med att minska vår klimatpåverkan. Vi vill vara en del av den globala klimatomställningen”, säger Robert Dackeskog, VD och koncernchef Duni Group.

”Nu när vi har data om våra växthusgasutsläpp, kan vi hitta hotspots. Genom att känna till vår klimatpåverkan kan vi inleda samtal om förbättringar internt och externt med leverantörer och kunder i hela värdekedjan. Det är det som är kraften i information – den driver förändring”, säger Erik Lindroth, hållbarhetsdirektör, Duni Group.

Duni Groups science-based targets

Mål på kort sikt

Duni Group åtar sig att minska de absoluta utsläppen av växthusgaser i scope 1 och 2 med 57,1 % till 2030 jämfört med basåret 2019.* Duni Group åtar sig också att minska de absoluta utsläppen av växthusgaser i scope 3 med 46,2 % inom samma tidsram.

Mål på lång sikt

Duni Group åtar sig att minska absoluta scope 1 och 2 GHG-utsläpp med 90 % till 2050 från ett 2019 basår.* Duni Group åtar sig att minska absolut scope 3 GHG-utsläppen med 90 % inom samma tidsram.

Om SBTi

Science Based Targets initiative (SBTi) är ett partnerskap mellan CDP, FN:s Global Compact, World Resources Institute (WRI) och Världsnaturfonden (WWF). SBTi driver på ambitiösa klimatåtgärder i den privata sektorn genom att göra det möjligt för företag att sätta upp vetenskapligt baserade mål för att minska växthusgasutsläppen. Mer information om SBTi finns på https://sciencebasedtargets.org/.

För ytterligare information kontakta:
Katja Margell, IR- och kommunikationsdirektör, +46 76 819 83 26, katja.margell@duni.com 

*Målgränsen omfattar markrelaterade utsläpp och upptag från bioenergiråvaror.

Duni Group är marknadsledare inom hållbara lösningar för dukning och matförpackningar till restaurangmarknaden. Koncernen marknadsför och säljer sina produkter under framför allt varumärkena Duni, BioPak och Paper+Design vilka finns representerade på över 40 marknader. Duni Group har cirka 2 200 anställda fördelade på 21 länder, huvudkontor i Malmö och produktion i Sverige, Tyskland, Polen, Nya Zeeland och Thailand. Duni Group är noterat på NASDAQ Stockholm under kortnamnet ”DUNI”. ISIN–kod är SE0000616716. Dunigroup.com.