Duni Groups kommentar om budpliktsbud från Mellby Gård AB

Regulatorisk 8 Sep 2023 10:10

Den 14 augusti 2023 offentliggjorde Duni AB:s (publ) (”Duni Group”) huvudägare Mellby Gård AB (“Mellby Gård”) att Mellby Gård har förvärvat aktier i Duni Group som innebär att Mellby Gård äger totalt 14 100 500 aktier i Duni Group, motsvarande 30,00 procent av aktierna och rösterna. Därigenom passerades gränsen för budplikt enligt lagen om offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden och idag den 8 september 2023 lämnade Mellby Gård ett budpliktserbjudande om 96,80 kronor per aktie till aktieägarna i Duni Group (”Erbjudandet”). Acceptperioden för Erbjudandet beräknas påbörjas den 12 september 2023 och avslutas omkring den 10 oktober 2023. För ytterligare information hänvisas till Mellby Gårds pressmeddelande, https://mellby-gaard.se/duni-bud .

I syfte att hantera frågor kring budet har styrelsen uppdragit åt de oberoende ledamöterna i styrelsen att formera en oberoende budkommitté, bestående av Pia Marions, Morten Falkenberg, Viktoria Bergman, Janne Moltke-Leth, Maria Fredholm och David Green. Styrelseordföranden i Duni Group, Thomas Gustafsson, och styrelseledamoten Sven Knutsson har, med anledning av sina respektive engagemang i bolag inom Mellby Gård-koncernen, intressekonflikt och ingår inte i budkommittén och kommer därmed inte att delta i handläggning av eller beslut i frågor relaterade till budet.

Kommittén kommer att utvärdera budet och inhämta en s.k. fairness opinion. Ett uttalande om styrelsens inställning till budet avses lämnas i god tid innan utgången av tillämplig acceptfrist enligt det bud som offentliggjorts.


 

För ytterligare information kontakta:

Magnus Carlsson, EVP Finance/CFO, +46 40-10 62 00, magnus.carlsson@duni.com

Katja Margell, IR- och kommunikationsdirektör, +46 76-819 83 26, katja.margell@duni.comDuni Group är marknadsledare inom hållbara lösningar för dukning och matförpackningar till restaurangmarknaden. Koncernen marknadsför och säljer sina produkter under framförallt varumärkena Duni, BioPak och Paper+Design vilka finns representerade på över 40 marknader. Duni Group har cirka 2 200 anställda fördelade på 21 länder, huvudkontor i Malmö och produktion i Sverige, Tyskland, Polen, Nya Zeeland och Thailand. Duni Group är noterat på NASDAQ Stockholm under kortnamnet ”DUNI”. ISIN–kod är SE0000616716. Dunigroup.com.