Duni Group informerar om att Mellby Gård AB har passerat gränsen för budplikt

Regulatorisk 15 Aug 2023 05:35

Duni AB:s (publ) (”Duni Group”) huvudägare Mellby Gård AB (“Mellby Gård”) har offentliggjort att de har förvärvat aktier i Duni Group som innebär att Mellby Gård därefter äger totalt 14 100 500 aktier i Duni Group, motsvarande 30,00 procent av aktierna och rösterna. Därigenom har gränsen för budplikt passerats enligt lagen om offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden. Enligt pressmeddelandet så kommer Mellby Gård inom fyra veckor antingen att lämna ett budpliktserbjudande avseende resterande aktier i Duni Group eller avyttra aktier i sådan omfattning att Mellby Gårds aktieinnehav därefter understiger 30 procent av rösterna i Duni Group igen. I övrigt hänvisas till Mellby Gårds pressmeddelande, https://mellby-gaard.se/nyheter/mellby-gard-har-okat-sitt-agande-i-duni-och-passerar-darigenom-budpliktsgransen .

För ytterligare information kontakta:
Magnus Carlsson, EVP Finance/CFO, 040-10 62 00, magnus.carlsson@duni.com

Duni Group är marknadsledare inom hållbara lösningar för dukning och matförpackningar till restaurangmarknaden. Koncernen marknadsför och säljer sina produkter under framförallt varumärkena Duni, BioPak och Paper+Design vilka finns representerade på över 40 marknader. Duni Group har cirka 2 200 anställda fördelade på 21 länder, huvudkontor i Malmö och produktion i Sverige, Tyskland, Polen, Nya Zeeland och Thailand. Duni Group är noterat på NASDAQ Stockholm under kortnamnet ”DUNI”. ISIN–kod är SE0000616716. Dunigroup.com.