Förändringar i Duni Groups ledningsgrupp ger ökat fokus på den växande marknaden och erbjudandet för hållbara ”On the go”-produkter och tjänster

Regulatorisk 12 Sep 2022 03:45
Vi är glada att kunna meddela att Nicklas Bengtsson, idag Executive Vice President Commercial för NorthEast och West, har accepterat rollen som EVP för affärsområdet BioPak i Europa. Affärsområdet fokuserar på hållbara produkter och tjänster för den växande marknaden inom konsumtion av mat och dryck ”on the go”.

Manfred Hargarten, för närvarande EVP Commercial Central and South, kommer att ta över Nicklas nuvarande ansvar och blir följaktligen EVP Commercial för alla regioner i en tillförordnad roll.

Samtidigt får Mats Lindroth, idag EVP för affärsområdet BioPak, en ny roll som Senior Advisor och fokuserar i denna på BioPak Pty Ltd och dess dotterbolag, den så kallade ”BioPak Group”*. Mats kommer att lämna Duni Groups ledning under hösten för att fokusera på BioPak Group som styrelseledamot. Mats kommer även fortsättningsvis i sin nya roll att rapportera till VD och koncernchef Robert Dackeskog.

"Marknaden för hållbara förpackningar och tjänster fortsätter att växa och är en mycket viktig del av Duni Groups erbjudande i Europa och via BioPak Group även i övriga världen. Jag tror att dessa förändringar kommer att stärka vår förmåga att stödja denna tillväxtagenda på ett mycket bra sätt, säger Robert Dackeskog, VD och koncernchef för Duni Group.

Ovanstående förändringar träder i kraft omedelbart. Den nuvarande segmentsrapporteringen påverkas inte.

::

För mer information, kontakta:
Robert Dackeskog, VD och koncernchef, +46 40-10 62 00

::

Duni Group är marknadsledande inom hållbara och praktiska produkter för dukning och take-away. Koncernen marknadsför och säljer två varumärken, Duni och BioPak, som finns representerade på över 40 marknader. Duni Group har cirka 2 200 anställda i 22 länder, huvudkontor i Malmö och produktion i Sverige, Tyskland, Polen, Nya Zeeland och Thailand. Duni är noterat på NASDAQ Stockholm under namnet "DUNI". ISIN-koden är SE0000616716. Dunigroup.com