Duni Group åtar sig att sätta Science Based Targets för att minska utsläppen av växthusgaser ytterligare

20 Sep 2022 10:00
Duni Group tar nästa steg mot målet att vara ett bolag med nettonollutsläpp till 2050 med definierade framsteg till 2030. Att sätta Science Based Targets (SBT) säkerställer det fortsatta arbetet för att ytterligare sänka koncernens utsläpp av växthusgaser i linje med Parisavtalet. Genom att gå med i SBT initiative blir företagets klimatarbete mer transparent och granskat av externa experter.

Genom att engagera sig i Science Based Target initiative sätter Duni Group ännu tydligare mål för det långsiktiga arbetet med att minska koncernens och den egna och leverantörskedjans utsläpp av växthusgaser. Det internationellt erkända SBTi är ett omfattande och transparent sätt att minska utsläppsnivåerna där företagen åtar sig att sätta mål för att minska utsläppen av växthusgaser i linje med Parisavtalet om att begränsa den globala uppvärmningen till 1,5 °C. Utvecklingen kommer att följas upp vetenskapligt, granskas av externa revisorer och valideras av SBTi.

"Vi är glada över att kunna presentera nästa steg i vårt ”Decade of Action”. Med Science Based Targets fortsätter vi arbetet med att minska vårt beroende av fossila energikällor och detta kommer att göra det möjligt för oss nå våra klimatmål", säger Robert Dackeskog, VD och koncernchef för Duni Group.

Om SBTi
Science Based Targets initiative (SBTi) är ett partnerskap mellan CDP, FN:s Global Compact, World Resources Institute (WRI) och Världsnaturfonden (WWF). SBTi driver på ambitiösa klimatåtgärder i den privata sektorn genom att göra det möjligt för företagen att sätta upp vetenskapligt baserade mål för att minska växthusgasutsläppen. Mer information om SBTi finns på https://sciencebasedtargets.org/.

För mer information om Duni Groups hållbarhetsarbete, besök vår hemsida eller följ oss på Linkedin.

::

För ytterligare information kontakta:
Robert Dackeskog, VD och koncernchef

Tel: 040-10 62 00  

::

Duni Group är marknadsledande inom attraktiva, miljöanpassade och funktionella produkter för dukning och take-away. Koncernen marknadsför och säljer två varumärken, Duni och BioPak, vilka finns representerade på över 40 marknader. Duni Group har cirka 2 200 anställda fördelat på 22 länder med huvudkontor i Malmö och produktion i Sverige, Tyskland, Polen, Nya Zeeland och Thailand. Duni AB är noterat på NASDAQ Stockholm under kortnamnet ”DUNI”. ISIN-kod är SE0000616716. Dunigroup.se