Duni Groups försäljningsutveckling och preliminära resultat för det fjärde kvartalet

Regulatorisk 22 Jan 2021 11:00
Duni Groups försäljning och resultat är fortsatt starkt påverkat av de samhällsrestriktioner som införts under Covid-19 pandemin. Efter en succesiv återhämtning i tredje kvartalet inom segment Duni, som till största del säljer till hotell och restauranger, minskade efterfrågan i det fjärde kvartalet till följd av ökade restriktioner. 

Försäljningen i kvartalet uppgår till cirka 1 175 (1 558) MSEK. Det operativa resultatet beräknas uppgå till cirka 55 (199) MSEK. Försäljningsnedgången om 24,5 % är direkt kopplad till segment Duni. Under kvartalet har dess viktiga kundsegment, hotell och restaurang, varit nedstängda i princip i hela Europa till följd av hårdare restriktioner för dämpad smittspridning. Det slår extra mycket i det fjärde kvartalet där julförsäljningen normalt bidrar till en säsongsmässigt mycket stark försäljning. Segment BioPak ökar sin försäljning i kvartalet med 8,5 %. Restriktioner och nedstängningar driver konsumtionen mot take-away marknaden där BioPak är väl positionerat. Denna försäljningsökning har dock inte kunnat kompensera för nedgången inom segment Duni.

Osäkerheten framåt är fortsatt stor då försäljningen direkt påverkas av pandemins utveckling och de medföljande restriktionerna i samhället.

Det fullständiga resultatet för det fjärde kvartalet publiceras den 12 februari kl. 07.45. En telefonkonferens hålls kl. 10.00 med VD Robert Dackeskog och CFO Magnus Carlsson.

::

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Robert Dackeskog, VD och koncernchef, tel 040-10 62 00, E-post: robert.dackeskog@duni.com
Magnus Carlsson, CFO, tel 040-10 62 00, E-post: magnus.carlsson@duni.com

::

Duni Group är marknadsledande inom attraktiva, miljöanpassade och funktionella produkter för dukning och take-away. Koncernen marknadsför och säljer två varumärken, Duni och BioPak, vilka finns representerade på över 40 marknader. Duni Group har cirka 2 400 anställda fördelat på 24 länder med huvudkontor i Malmö och produktion i Sverige, Tyskland, Polen, Nya Zeeland och Thailand. Duni är noterat på NASDAQ Stockholm under kortnamnet ”DUNI”. ISIN-kod är SE0000616716. Denna information är sådan information som Duni AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 22 januari 2021 klockan 11.00 CET. Duni.se