Duni Group utökar ledningsgruppen för stärkt fokus på kundrelationer och logistik

13 Dec 2021 11:15
Duni Group utökar sin ledningsgrupp med tre nya roller för att ytterligare stärka fokus på kund och marknad. Nicklas Bengtsson och Manfred Hargarten, EVP Commercial samt Johan Crusefalk, EVP Logistics, kommer alla tre ta plats i den utökade ledningsgruppen från och med 1 januari 2022.  

Manfred Hargarten, nuvarande Commercial Director Region Central och Nicklas Bengtsson, nuvarande Commercial Director Region NorthEast, representerar de två största kommersiella regionerna inom koncernen och båda två kommer nu tilldelas rollen som EVP Commercial. Deras representation i ledningen kommer föra beslutsfattandet närmre både kunderna och marknaden.

Även Johan Crusefalk, EVP Logistics, tar plats i ledningen. Logistik utgör ett strategiskt viktigt område för Duni Group med många utmaningar och möjligheter förenat med koncernens hållbarhetsinitiativ, däribland att nå netto noll klimatutsläpp.

::

För ytterligare information kontakta:
Robert Dackeskog, VD och koncernchef, 040-10 62 00

::

Duni Group är marknadsledande inom attraktiva, miljöanpassade och funktionella produkter för dukning och take-away. Koncernen marknadsför och säljer två varumärken, Duni och BioPak, vilka finns representerade på över 40 marknader. Duni Group har cirka 2 300 anställda fördelat på 24 länder med huvudkontor i Malmö och produktion i Sverige, Tyskland, Polen, Nya Zeeland och Thailand. Duni AB är noterat på NASDAQ Stockholm under kortnamnet ”DUNI”. ISIN-kod är SE0000616716. Duni.se