Duni Group först i världen med biogasol i pappersproduktionen – ett stort steg mot upp till 90 procents lägre klimatavtryck

6 Sep 2021 07:30
Duni Groups resa mot fossilfrihet fortsätter när den första leveransen av biogasol anlänt till dotterbolaget Rexcell Tissue & Airlaids pappersbruk i Skåpafors. Med övergången till fossilfri biogasol, producerad av restprodukter från bland annat livsmedelsindustrin, tar man ett stort kliv framåt, mot en alltmer cirkulär affärsmodell och lägre klimatpåverkan. Duni Group blir därmed först i världen inom pappersindustrin att använda gasol som fysiskt produceras av helt förnybara råvaror vilket möjliggörs genom samarbete med Kosan Gas.

”Övergången till biogasol visar att det är fullt möjligt att stegvis genomföra en grön omställning av vår bransch. Medarbetarna i Skåpafors har gjort ett fantastiskt arbete med att säkerställa biogasol som kraftigt minskar våra koldioxidutsläpp. Kombinerat med elektricitet med märkning från Bra Miljöval vatten och vind närmar vi oss målet mot en helt fossilfri produktion med fortsatt god lönsamhet,” säger Robert Dackeskog, VD och koncernchef, Duni Group.

Duni Group har som målsättning att vara helt klimatneutrala innan år 2030, och har redan idag nått delmålet med ett helt klimatneutralt sortiment under varumärket BioPak i Europa. Den egna produktionen i Europa blir även den klimatneutral under 2021, vilket innebär att tillverkningen nått en viktig milstolpe.

“Vårt pappersbruk i Skåpafors är ett inspirerande exempel på hur hållbarhetsarbetet praktiskt kan integreras i hela verksamheten, och att det finns alla möjligheter att göra skillnad,” säger Lars Andersson, VD, Rexcell Tissue & Airlaid AB.

Under en övergångsperiod på sex år beräknas koldioxidutsläppen minska med 17 000 ton och vid slutförd implementering förväntas utsläppen reduceras med ytterligare 12 000 ton per år. En reduktion med upp till 90 procent. Genom den första leveransen av biogasol, blir Duni Group vad man vet först i världen med att fullt ut implementera denna lösning i pappersindustrin. I takt med att den tillgängliga produktionsvolymen av biogasol ökar, är målsättningen att uteslutande använda denna i pappersproduktionen senast år 2027. Biogasolen levereras av Kosan Gas och görs huvudsakligen av restprodukter från livsmedelsindustrin.

”Vi är stolta över att kunna hjälpa Duni Group nå deras hållbarhetsmål och det kan vi idag göra tack vare vårt moderbolags, UGI International, investeringar i, och marknadsföring av, gasol som produceras på ett mer hållbart sätt,” säger Jonas Hult, Sales Manager, Kosan Gas Sverige.

::

För mer information, vänligen kontakta:
Lars Andersson, VD Rexcell Tissue & Airlaid, tel: 0734-196812
Erik Lindroth, Hållbarhetsdirektör, Duni Group, tel: 0701-487629
Sanne Møller Nielsen, Nordic Marketing Manager Kosan Gas, tel: +45 8948 7731

::

Kosan Gas är ledande distributör av gasol i Norden. Med bolag i fyra länder bistår Kosan Gas totalt mer än 5 000 företagskunder med deras verksamheter. Kosan Gas är sedan 2010 ett dotterbolag till UGI International.

UGI International är en ledande gasoldistributör i Europa med verksamhet i 17 europeiska länder och dotterbolag till UGI Corporation som har en kundbas som omfattar mer än 600 000 slutanvändare. UGI International använder flera olika varumärken i sin verksamhet, däribland AmeriGas, Antargaz, AvantiGas, DVEP ENergie, Flaga, Kosan Gas och UniverGas. Under 2020 levererade UGI International totalt 1.7 miljoner ton gasol till kunder i olika segment, så som bostäder, hushåll, företagskunder, jordbruk, motorgas och aerosol. UGI International arbetar med att anpassa sin verksamhet till REDII*.

* REDII=EU-direktiv om förnybar energi

Duni Group är marknadsledande inom attraktiva, miljöanpassade och funktionella produkter för dukning och take-away. Koncernen marknadsför och säljer två varumärken, Duni och BioPak, vilka finns representerade på över 40 marknader. Duni Group har cirka 2 300 anställda fördelat på 24 länder med huvudkontor i Malmö och produktion i Sverige, Tyskland, Polen, Nya Zeeland och Thailand. Duni AB är noterat på NASDAQ Stockholm under kortnamnet ”DUNI”. ISIN-kod är SE0000616716. Duni.se