Valberedningen i Duni AB (publ) lämnar följande förslag till styrelse inför årsstämman 2020

Regulatorisk 5 Mar 2020 04:00
Valberedningen för Duni AB (publ) har beslutat att lämna följande förslag till årsstämman den 12 maj 2020 avseende val av styrelseledamöter.  

Nyval av Morten Falkenberg, Sven Knutsson och Pia Marions som styrelseledamöter och omval av styrelseledamöterna Thomas Gustafsson, Pauline Lindwall och Alex Myers. Vidare föreslår valberedningen nyval av Thomas Gustafsson som styrelseordförande. Pia Rudengren och Magnus Yngen har avböjt omval.

Morten Falkenberg (född 1958), civilekonom, var närmast VD och koncernchef, samt styrelseledamot, på Nobia AB (publ) och dessförinnan Executive Vice President och chef för dammsugare och små hushållsapparater i Electrolux. Han har även haft ledande befattningar inom TDC Mobile och Coca-Cola Company. Morten är styrelseledamot i Velux Group och Aktiebolag Fagerhult (publ). Valberedningen anser att Morten Falkenberg är oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen och större aktieägare.

Sven Knutsson (född 1969), civilekonom, är VD för Mellby Gård Innovation och Tillväxt AB, en division inom Mellby Gård, och har tidigare erfarenhet från olika branscher, bland annat från Thule Group, Cardo Flow Solutions och Alfa Laval samt som CFO för Boxon AB. Sven är bl.a. styrelseordförande i Klarahill AB och Söderberg & Haak Maskin AB samt styrelseledamot i KappAhl AB (publ), Open Air Group AB, Hedson Technologies AB och OJ Holding AB (Oscar Jacobson). Valberedningen anser att Sven Knutsson är oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen men inte i förhållande till större aktieägare.

Pia Marions (född 1963), civilekonom, är CFO på Skandia Group sedan 2017 och har tidigare erfarenhet som CFO på Folksam Group, Carnegie Group och Skandia Liv, samt ledande befattningar inom Royal Bank of Scotland, Länsförsäkringar Liv och Finansinspektionen. Pia har varit auktoriserad revisor och är styrelseledamot i Vitrolife AB (publ), Skandiabanken Aktiebolag (publ) och Skandia Fastighet. Valberedningen anser att Pia Marions är oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen och större aktieägare.

Dunis valberedning inför årsstämman utgörs av Johan Andersson (Mellby Gård Investerings AB), John Strömgren (Carnegie fonder), Bernard R. Horn, Jr. (Polaris Capital Management, LLC) och styrelsens ordförande Magnus Yngen. Johan Andersson är valberedningens ordförande.

Information om samtliga ledamöter som föreslås till styrelsen liksom valberedningens fullständiga förslag och motiverade yttrande kommer att presenteras i samband med kallelsen till Duni AB (publ) årsstämma 2020.

Valberedningen i Duni AB (publ)

::

För ytterligare information kontakta:
Johan Andersson, valberedningens ordförande, 040-98 77 00
Magnus Yngen, styrelsens ordförande och valberedningens sekreterare, 070-621 00 90

Duni AB (publ)
Box 237
201 22 Malmö
Telefon: 040-10 62 00

www.duni.se
Organisationsnummer: 556536-7488

::
Duni Group är marknadsledande inom attraktiva, miljöanpassade och funktionella produkter för dukning och take-away. Koncernen marknadsför och säljer två varumärken, Duni och BioPak, vilka finns representerade på över 40 marknader. Duni Group har cirka 2 400 anställda fördelat på 24 länder med huvudkontor i Malmö och produktion i Sverige, Tyskland, Polen, Nya Zeeland och Thailand. Duni är noterat på NASDAQ Stockholm under kortnamnet ”DUNI”. ISIN-kod är SE0000616716.
Duni.se