Valberedning inför Dunis årsstämma 2021

Regulatorisk 2 Nov 2020 10:00
I enlighet med beslut vid Dunis årsstämma 2020 har en valberedning inför årsstämman 2021 utsetts. Härmed meddelas sammansättningen av Dunis valberedning.

I valberedningen, vars uppgift är att till årsstämman 2021 lägga fram förslag rörande sammansättningen av Dunis styrelse m.m., ingår:

Johan Andersson, Mellby Gård Investerings AB
John Strömgren, Carnegie fonder
Bernard R. Horn, Jr., Polaris Capital Management, LLC
Thomas Gustafsson, ordförande i Duni AB

Årsstämma i Duni kommer att hållas tisdagen den 4 maj 2021 i Malmö.

Aktieägare som önskar lämna förslag till Dunis valberedning kan göra det via e-post till valberedning@duni.com eller med brev till adressen Duni AB, Att: Valberedningen, Box 237, 201 22 Malmö, senast den 23 mars 2021.

Duni AB (publ)
Box 237
201 22 Malmö
Telefon: 040-10 62 00
www.duni.se  
Organisationsnummer: 556536-7488

::

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Mats Lindroth, EVP Finance/CFO, tel 040-10 62 00
E-post: mats.lindroth@duni.com

::

Duni Group är marknadsledande inom attraktiva, miljöanpassade och funktionella produkter för dukning och take-away. Koncernen marknadsför och säljer två varumärken, Duni och BioPak, vilka finns representerade på över 40 marknader. Duni Group har cirka 2 400 anställda fördelat på 24 länder med huvudkontor i Malmö och produktion i Sverige, Tyskland, Polen, Nya Zeeland och Thailand. Duni är noterat på NASDAQ Stockholm under kortnamnet ”DUNI”. ISIN-kod är SE0000616716. Denna information är sådan information som Duni AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2 november 2020 klockan 10.00 CET. Duni.se