Johan Sundelin avgår som VD och koncernchef

Regulatorisk 20 Jul 2020 07:45
Duni Groups styrelse har kommit överens med VD och koncernchef, Johan Sundelin, att han lämnar sitt uppdrag i bolaget med omedelbar verkan. Mats Lindroth, vice VD och CFO, går in som tillförordnad VD och koncernchef. Rekryteringsprocessen för att hitta en ny permanent VD har inletts.

Johan Sundelin tillträde som VD och koncernchef för Duni 2017. Under hans tid som VD har Johan bidragit till bolagets strategiska utveckling genom bland annat förvärvet av Biopak och ett ökat fokus på hållbara förpackningar. Samtidigt har ledarskapet inte uppnått satta förväntningar varpå styrelsen gör bedömningen att ett byte av VD är nödvändigt. 

”Styrelsen vill tacka Johan för hans år som VD och koncernchef och önskar honom lycka till i framtiden” säger Thomas Gustafsson, styrelsens ordförande.

::

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Thomas, Gustafsson, styrelsens ordförande, 0734-196124
Mats Lindroth, tillförordnad VD och CFO, tel 040-10 62 00
E-post: mats.lindroth@duni.com

::

Duni Group är marknadsledande inom attraktiva, miljöanpassade och funktionella produkter för dukning och take-away. Koncernen marknadsför och säljer två varumärken, Duni och BioPak, vilka finns representerade på över 40 marknader. Duni Group har cirka 2 400 anställda fördelat på 24 länder med huvudkontor i Malmö och produktion i Sverige, Tyskland, Polen, Nya Zeeland och Thailand. Duni är noterat på NASDAQ Stockholm under kortnamnet ”DUNI”. ISIN-kod är SE0000616716. Denna information är sådan information som Duni AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 20 juli 2020 klockan 07.45 CET. Duni.se