Duni Groups försäljningsutveckling och preliminära resultat för tredje kvartalet

Regulatorisk 7 Oct 2020 11:00
De samhällsrestriktioner som införts till följd av Covid-19 pandemin har en stark påverkan på Duni Groups försäljning och resultat. Försäljningen halverades under nedstängningen i april för att sedan återhämta sig successivt i takt med att fler och fler länder i Europa öppnade upp samhället.

Denna utveckling har fortsatt under det tredje kvartalet där vi sett en fortsatt positiv återhämtning från en nedgång på 18 % i juni till ungefär 7 % i det tredje kvartalet. Försäljningen i kvartalet uppgår till cirka 1 250 (1 377) MSEK. Den ökade försäljningen, förbättrad kostnadsabsorption i produktionen samt stark kostnadskontroll gör att vi når ett positivt operativt resultat. Det operativa resultatet beräknas uppgå till cirka 110 (130) MSEK.

Försäljningsutvecklingen påverkas direkt av pandemins utveckling och de restriktioner det för med sig varför osäkerheten inför vintern är hög.

Det fullständiga resultatet för det tredje kvartalet publiceras den 22 oktober kl. 07.45. En telefonkonferens hålls kl. 10.00 med tillförordnad VD och CFO, Mats Lindroth.

::

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Mats Lindroth, tillförordnad VD och CFO, tel 040-10 62 00
E-post: mats.lindroth@duni.com

::

Duni Group är marknadsledande inom attraktiva, miljöanpassade och funktionella produkter för dukning och take-away. Koncernen marknadsför och säljer två varumärken, Duni och BioPak, vilka finns representerade på över 40 marknader. Duni Group har cirka 2 400 anställda fördelat på 24 länder med huvudkontor i Malmö och produktion i Sverige, Tyskland, Polen, Nya Zeeland och Thailand. Duni är noterat på NASDAQ Stockholm under kortnamnet ”DUNI”. ISIN-kod är SE0000616716. Denna information är sådan information som Duni AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 7 oktober 2020 klockan 11.00 CET. Duni.se