Duni Group förändrar och stärker sälj- och marknadsorganisationen och satsar på två varumärken

Regulatorisk 16 Jan 2020 10:00
Duni Group har en tydlig strategi om att leverera den mest attraktiva kundupplevelsen och fortsätta stärka arbetet kring hållbarhet. Som ett led i implementeringen av strategin introduceras varumärket BioPak i Europa med målet att etableras globalt. Detta innebär att koncernen från och med 2020 kommer fokusera på två huvudsakliga varumärken – Duni och BioPak. För att särskilja koncernen från varumärket Duni skapas en ny egen identitet under namnet Duni Group. I samband med detta beslut förändrar och stärker Duni Group sälj- och marknadsorganisationen, vilket förväntas träda i kraft under första kvartalet och därmed leda till en förändrad segmentsredovisning från och med 1 januari 2020.

De föreslagna organisationsförändringarna innebär att dagens fyra affärsområden: Table Top, Consumer, Meal Service och New Markets upphör och istället skapas en global funktionell organisation med ett tydligt sälj- och marknadsansvar. Därför har Duni Group idag beslutat att inleda fackliga förhandlingar om en ny sälj- och marknadsorganisation.

Omorganiseringen förväntas träda i kraft under första kvartalet 2020 och leda till en förändrad segmentsredovisning från och med 1 januari 2020. Medförda omstruktureringskostnader är uppskattade till 40 MSEK och väntas belasta första kvartalets resultat. En årlig besparing om 20 MSEK väntas till följd av omorganiseringen.

”En ny strategi, med målet att öka vår tillväxt, lanserades hösten 2018. Flera av de nya initiativen levererar bra och vi tar nu nästa steg. Förändringen kommer att möjliggöra ett starkare sortiment samt en bredare och bättre kundbearbetning”, säger Johan Sundelin, VD och koncernchef för Duni Group.

Den nya organisationsstrukturen
Den föreslagna nya organisationen innebär att det skapas en enhetlig kommersiell organisation uppdelad i fem regioner samt en central marknadsavdelning. Varje region kommer att ha ansvar för lokal sälj och marknadsföring av både Duni och BioPak varumärkena till alla kunder. Regionala Commercial Directors kommer att rapportera till Executive Vice President Commercial. Den nya centrala marknadsavdelningen kommer ansvara för varumärkesstrategi, marknadskommunikation, produktutveckling och innovation. Denna avdelning kommer rapportera till Executive Vice President Marketing.

Förändringar på ledningsnivå
Omorganiseringen inom sälj- och marknad medför även förändringar på ledningsnivå. Efter avslutade fackliga förhandlingar kommer följande förändringar att ske:
• Linus Lemark, nuvarande affärsområdeschef Table Top, utses till ny Executive Vice President Commercial
• Clas Thott, nuvarande Marketing Director Table Top, utses till ny Executive Vice President Marketing

Både Linus Lemark och Clas Thott kommer att ingå i Duni Groups ledning.

• Anna Lundqvist, nuvarande affärsområdeschef Consumer, lämnar Duni Groups ledning. Hon har då valt att lämna koncernen.
• Patrik Söderstjerna, nuvarande affärsområdeschef New Markets, lämnar Duni Groups ledning och utses till Global M&A and Strategic Partnership Director inom Corporate Development
• Franck Bancarel, nuvarande affärsområdeschef Meal Service, lämnar Duni Groups ledning och utses till Commercial Director Rest of World och rapporterar till Executive Vice President Commercial
• Sofie Lindström, nuvarande HR Director, lämnar Duni Groups ledning och ersätts av Malin Cullin, som närmast kommer från Inter IKEA Group. Sofie har valt att lämna koncernen.
• Övriga ledningsfunktioner kvarstår och Duni Groups nya ledningsgrupp får följande struktur:

Den finansiella redovisningen
Den nya organisationsstrukturen reflekteras i den finansiella redovisningen där delårsrapporten för januari – mars 2020 kommer att redovisas i två segment, Duni och BioPak, istället för dagens fyra. Den finansiella redovisningen för helåret 2019 kommer att omräknas i de nya segmenten och offentliggöras i samband med den första delårsrapporten 2020.

::

För ytterligare information kontakta:

Johan Sundelin, President och CEO, 073 419 61 83
Mats Lindroth, EVP Finance/CFO, tel. 040 10 62 00
Marielle Noble, EVP Communications and Customer Experience 073 419 61 79

Duni AB (publ)
Box 237
201 22 Malmö
Telefon: 040-10 62 00

www.duni.se
Organisationsnummer: 556536-7488

::


Duni Group är en ledande leverantör av attraktiva och funktionella produkter för dukning och take-away. Varumärket Duni marknadsförs på över 40 marknader och är marknadsledande i centrala och norra Europa. Duni har cirka 2 400 anställda fördelat på 24 länder, huvudkontor i Malmö och produktion i Sverige, Tyskland, Polen, Nya Zeeland och Thailand. Duni är noterat på NASDAQ Stockholm under kortnamnet ”DUNI”. ISIN –kod är SE0000616716. Denna information är sådan information som Duni AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 16 januari 2020 klockan 10.00 CET.

Duni.se