Valberedningen i Duni lämnar följande förslag till styrelse inför årsstämman 2019

Regulatorisk 4 Feb 2019 04:30
Valberedningen för Duni AB har beslutat att lämna följande förslag till årsstämman den 7 maj 2019 avseende val av styrelseledamöter:

Nyval av Thomas Gustafsson som styrelseledamot, då Johan Andersson avböjt omval. Thomas Gustafsson är vice VD för Mellby Gård AB och har tidigare varit VD för Duni under åren 2012–2017. Vidare föreslår valberedningen omval av de övriga styrelseledamöterna; Magnus Yngen, Pauline Lindwall, Alex Myers och Pia Rudengren samt att Magnus Yngen omväljs till styrelsens ordförande.

Information om samtliga ledamöter som föreslås till styrelsen liksom valberedningens fullständiga förslag och motiverade yttrande kommer att presenteras i kallelsen till Dunis årsstämma 2019.

Valberedningen i Duni AB (publ)

::

För ytterligare information kontakta:

Rune Andersson, Valberedningens ordförande, tel 040-98 77 00
Magnus Yngen, Styrelsens ordförande och Valberedningens sekreterare, tel 070-621 00 90

::

Duni AB (publ)
Box 237
201 22 Malmö
Telefon: 040-10 62 00
Duni.se
Organisationsnummer: 556536–7488 

::

Duni är en ledande leverantör av attraktiva och funktionella produkter för dukning och take-away. Varumärket Duni marknadsförs på över 40 marknader och är marknadsledande i centrala och norra Europa. Duni har cirka 2 500 anställda fördelat på 24 länder, huvudkontor i Malmö och produktion i Sverige, Tyskland, Polen, Thailand och Nya Zeeland. Duni är noterat på NASDAQ Stockholm under kortnamnet ”DUNI”. ISIN-kod är SE0000616716.

Denna information är sådan information som Duni AB är skyldig att offentligöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 4 februari 2019 klockan 16.30 CET.