Valberedning inför Dunis årsstämma 2020

Regulatorisk 31 Oct 2019 10:00
I enlighet med beslut vid Dunis årsstämma 2019 har en valberedning inför årsstämman 2020 utsetts. Härmed meddelas sammansättningen av Dunis valberedning.

I valberedningen, vars uppgift är att till årsstämman 2020 lägga fram förslag rörande sammansättningen av Dunis styrelse m.m., ingår:

Johan Andersson, Mellby Gård Investerings AB
John Strömgren, Carnegie fonder
Bernard R. Horn, Jr., Polaris Capital Management, LLC
Magnus Yngen, ordförande i Duni AB

Årsstämma i Duni kommer att hållas tisdagen den 12 maj 2020 i Malmö.

Aktieägare som önskar lämna förslag till Dunis valberedning kan göra det via e-post till valberedning@duni.com eller med brev till adressen Duni AB, Att: Valberedningen, Box 237, 201 22 Malmö, senast den 24 mars 2020.

Duni AB (publ)
Box 237
201 22 Malmö
Telefon: 040-10 62 00
www.duni.se

Organisationsnummer: 556536-7488
För ytterligare information kontakta:
Mats Lindroth, Finanschef
Telefon: 040-10 62 00

::

Duni är en ledande leverantör av attraktiva och funktionella produkter för dukning och take-away. Varumärket Duni marknadsförs på över 40 marknader och är marknadsledande i centrala och norra Europa. Duni har cirka 2 500 anställda fördelat på 24 länder, huvudkontor i Malmö och produktion i Sverige, Tyskland, Polen, Thailand och Nya Zeeland. Duni är noterat på NASDAQ Stockholm under kortnamnet ”DUNI”. ISIN-kod är SE0000616716.
Denna information är sådan information som Duni AB är skyldig att offentligöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 31 oktober 2019 klockan 10.00 CET.

::